Axudas estudos titulados/as universitarios/as en situación de desemprego

Aberto o prazo de axudas para titulados/as universitarios/as en situación de desemprego para matricularse nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do sistema universitario de Galicia.

Máis información: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED421A&ano=2019&numpub=1&lang=es