AS POZAS DE MOUGÁS

A confluencia dos arroios da lugar a un dos rincóns mái fermosos do concello, onde a auga ofrece o espectáculo do seu caprichoso percorrido.

Situadas en dirección a Toroña e á altura do alto da Cheira, durante a época de choivas pódense observar cascadas espectaculares e nas pozas que se forman, a xente pode disfrutar dun baño ou só admira-la beleza do lugar.