CASTRO DE CANO DOS MOUROS

É un recinto fortificado cunha muraia que se intue debaixo da vexetación, con lendas de túneles, pasadizos e tesouros.