Cristina Correa

CRISTINA CORREA POMBAL

Alcaldesa

Carmen María Estévez

CARMEN MARÍA ESTÉVEZ ADROVER

Concellería de Turismo, Patrimonio e Mocidade

Javier Calvo

JAVIER CALVO SIMOIS

Concellería de Educación, Sanidade e Formación

Eugenio Portela

EUGENIO PORTELA PÉREZ

Concellería de Medioambiente