Acceso extraordinario á prestación por desemprego dos artistas

Medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019

Requisitos

  • Traballadores e traballadoras que como consecuencia do COVID-19, non poidan continuar realizando a actividade laboral que deu lugar á súa inclusión no Réxime Xeral como artistas en espectáculos públicos
  • Que non estén percibindo a prestación contributiva por desemprego ordinaria
  • Non afectados por procedementos de suspensión de contratos e redución de xornada reguladas polo Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
  • A prestación será incompatible con calquer percepción derivada de actividades por conta propia ou por conta allea, ou calquer outra prestación

Canto se cobra

A contía estará constituída pola base de cotización mínima vixente en cada momento por continxencias comúns, correspondente ó grupo 7 da escala de grupos de cotización do Réxime Xeral

Duración

En función dos días de alta na seguridade social, no ano anterior á situación legal de desemprego, con arranxo á seguinte escala:

  • De 20 a 54 días: 120 días de prestación
  • De 55 días en adiante: 180 días de prestación

Máis información

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/acceso-extraordinario-prestacion-desempleo-artistas.html

Pin It on Pinterest

Share This