Axudas conciliación persoas traballadoras autónomas

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade convoca estas axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma.

As axudas divídense en tres apartados, incluíndo como subvencionable

– Bono autónomo concilia I:

* Substitución por maternidad e/ou paternidade, unha vez iniciado o período de descanso por nacemento, adopción ou acollemento, e/ou durante a duración do mesmo.

* Substitución da traballadora autónoma no caso de baixa por risco durante o embarazo ou a lactancia, e pola duración da dita baixa.

Axuda de 1.100 euros por mes completo e ata un máximo de 8.800 euros

No caso de transformación do contrato de substitución en contrato indefinido unha vez
rematado o período de descanso, axuda de 7.500 euros (incrementada ata 9.000 para certoso colectivos)

 Bono autónomo concilia II:

* a contratación dunha persoa para o coidado de menores, maiores, persoas con discapacidade e/ou dependencia,

axuda de 7.500 euros (incrementada ata 9.000 para certoso colectivos)

– Bono autónomo Concilia III:

* axudas para o pagamento do custo dun centro ou servizo de coidado de menores e/ou maiores e/ou persoas con discapacidade ou dependencia a cargo da persoa autónoma, será subvencionable o 75% dos custos, ata un máximo de 3.000 euros

▶️ Os gastos subvencionables, abarcan o período entre o 30/09/2023 e o 29/09/2024

▶️ Os tres tipos de axuda son compatibles entre si

▶️ O prazo para solicitar a axuda remata o 30/09/2024

Toda a información no DOG do 24/01/2024 e na sede electrónica (Procedemento TR341R)

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341R

Pin It on Pinterest

Share This