Axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade convoca estas axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma.

As axudas divídense en tres apartados, incluíndo como subvencionable

– axudas para a contratación dunha persoa para o coidado do menor unha vez rematado o período de descanso por maternidade, paternidade, adopción ou acollemento (Bono autónomo concilia I)

– a contratación dunha persoa para o coidado de menores, maiores, persoas con discapacidade e/ou dependencia, (Bono autónomo concilia II)

– axudas para o pagamento do custo dun centro ou servizo de coidado de menores e/ou maiores e/ou persoas con discapacidade ou dependencia a cargo da persoa autónoma (Bono autónomo Concilia III)

▶️ Os gastos subvencionables, abarcan o período entre o 1/10/2022 e o 29/09/2023 e no caso das contratacións, requírese unha duración mínima de 6 meses.

O importe da subvención para compensar as contratacións é de 500 euros por mes completo.

No caso do custo dun centro ou servizo, o importe é do 75% do custo do centro, ata un máximo de 3000 euros

▶️ Os tres tipos de axuda son compatibles entre si

▶️ O prazo para solicitar a axuda remata o 29/09/2023

Toda a información no DOG do 22/05/2023 e na sede electrónica (Procedemento TR341R)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230522/AnuncioG0656-050523-0001_gl.html

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341R&ano=2023&numpub=1&lang=gl

Pin It on Pinterest

Share This