Bonos desconto para compras en establecementos comerciais de Galicia

As solicitudes poden facerse na web www.bonosactivacomercio.gal

-Os Bonos Activa Comercio son unha iniciativa da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación en colaboración coa Federación Galega do Comercio e as Asociacións Provinciais. A medida forma parte do paquete de medidas específicas para o sector que a Xunta de Galicia está a poñer en marcha para acompañar ao comercio de proximidade na súa reactivación.

-Subvencionarase a compra de bens, a través dos bonos Activa Comercio, nos establecementos retallistas de Galicia adheridos ao programa.

-Contías:

Cada bono terá a consideración de bono desconto por un valor de 30 euros para as compras nos comercios adheridos.

O importe do bono irase reducindo, ata o seu esgotamento, en función do valor da compra de acordo cos seguintes criterios:

 • Desconto de 5 € en compras iguais ou superiores a 30 € e inferiores a 50 €.
 • Desconto de 10 € en compras iguais ou superiores a 50 €.

Todas estas contías enténdense co IVE incluído.

PARA OS COMERCIOS QUE QUEIRAN ADHERIRSE

-Os establecementos comerciais retallistas que desexen adherirse ao programa bonos Activa comercio deberán rexistrarse a través da seguinte web:  https://micomercio.bonosactivacomercio.gal/#/auth/login

E indicar a seguinte información:

 • Nome e apelidos ou razón social.
 • Establecemento comercial en Galicia.
 • NIF ou CIF.
 • Nome, apelidos e DNI ou NIE da persoa representante.
 • Nome comercial.
 • Enderezo do establecemento comercial.
 • Número de teléfono móbil.
 • Correo electrónico.
 • IAE (incluído no anexo I).
 • Data de alta da actividade comercial.
 • Número de persoas traballadoras da empresa ou autónomo.
 • IBAN da conta bancaria.
 • Páxina web do establecemento comercial.

-Prazo para adherirse: 14 maio.

-Requisitos que deberán cumprir os establecementos comerciais retallistas que queiran adherirse:

 • Desenvolver a súa actividade comercial en Galicia (establecemento comercial en Galicia) e reunir as condicións legalmente establecidas para o exercicio da súa actividade.
 • Ser persoas empresarias autónomas ou pequenas e medianas empresas.
 • Estar dados de alta nalgún dos grupos ou epígrafes do IAE recollidos no anexo I da orde de convocatoria (ligazón á orde en “máis información”).

O nome comercial e localización dos establecementos retallistas adheridos ao programa bonos Activa comercio farase público na web https://www.bonosactivacomercio.gal

PARA AS PERSOAS USUARIAS QUE QUEIRAN SOLICITAR UN BONO

-Para a solicitude e obtención dos bonos, cada persoa usuaria deberá darse de alta na web https://www.bonosactivacomercio.gal

-A descarga do bono pola persoa usuaria realizarase na web: https://www.bonosactivacomercio.gal , e, nese momento, entenderase preconcedida a axuda. O bono terá formato dixital a través dun código QR e estará dispoñible para a súa utilización na APP Wallet.

-Os bonos estarán dispoñibles na web https://www.bonosactivacomercio.gal para a súa descarga polos usuarios a partir do 3 de maio e terán una validez de tres meses. (previa inscripción na web)

MÁIS INFORMACIÓN

Máis información no DOG do 14/04/2021: Orde do DOG nº 69 do 2021/4/14 – Xunta de Galicia

Pin It on Pinterest

Share This