Emprego

Recoñecemento da competencia profesional

Recoñecemento da competencia profesional

Ábrese a convocatoria para as seguintes profesións: atención sociosanitaria, socorrismo, vixilancia e extinción de incendios, vixilancia e seguridade privada

Guía por itinerarios en bicicleta

Guía por itinerarios en bicicleta

O concello de Oia acollerá a acción formativa “Guía por itinerarios en bicicleta” do proxecto Ti© Emprendes que impulsa a Deputación de Pontevedra

Pensión non contributiva de xubilación

Pensión non contributiva de xubilación

A pensión por xubilación non contributiva consiste nunha prestación económica individualizada, de carácter periódico, para maiores de 65 anos que non poidan acollerse ao sistema contributivo de pensións e que non teñen recursos económicos suficientes

Pensión non contributiva de invalidez

Pensión non contributiva de invalidez

A pensión por invalidez non contributiva consiste nunha prestación económica individualizada, de carácter periódico, para maiores de 18 anos e menores de 65 que teñen un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% e non teñen recursos económicos suficientes

Renda de inclusión social de Galicia (RISGA)

Renda de inclusión social de Galicia (RISGA)

A renda de inclusión social de Galicia é unha prestación pública destinada a garantir recursos económicos de subsistencia a quen careza deles, así como a acadar progresivamente a súa autonomía e integración social e laboral

Subsidio excepcional fin de contrato temporal

Subsidio excepcional fin de contrato temporal

Poderanse beneficiar deste subsidio as persoas traballadoras ás que se lles extinguiu un contrato de duración determinada de, polo menos, dous meses de duración, aínda cando a extinción do contrato tivese lugar con anterioridade ao 02/04/2020

Pin It on Pinterest