RESTRICIÓNS CONCELLO DE OIA

Restricións específicas de mobilidade aos concellos con nivel de restrición máxima

Limitación de persoas conviventes en espazos privados entre as 01:00 e as 06:00 horas

Establecementos de hostalaría e restauración: Interior 50%: Terrazas: 75%

INCIDENCIA ACUMULADA 14 DÍAS

Incidencia acumulada para o concello: >25 e ≤50. Número de novos casos diagnosticados no concello: entre 1 e 9.

INFORMACIÓN COMPLETA

Situación actual en España: https://covid19.isciii.es/

Sergas (Xunta de Galicia): https://coronavirus.sergas.gal/

Ministerio de Sanidade: https://www.mscbs.gob.es/…/alertasActual/nCov-China/home.htm

Organización Mundial Saúde: https://www.who.int/…/emerg…/diseases/novel-coronavirus-2019

ECDC (inglés): https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus

Tódalas resolucións do Goberno do Estado e da Xunta de Galicia no BOE e no DOGA

TELÉFONOS DE INTERESE

Asesoramento ao sector turístico en materia hixiénico sanitaria: 900 815 334 (de luns a venres de 10.00 a 14.00 h, e de 16.00 a 20.00 h) - email: info-galiciadestinoseguro@xunta.gal

Teléfono de información para casos leves: 900 400 116 (horario de 8:00 a 24:00 horas todos os días da semana)

Teléfono só para Emerxencias e casos graves: 061

EMPREGO

Medidas urxentes de emprego Galicia para minimizar o impacto do COVID-19

Servizo público de emprego estatal (SEPE)

 

RESOLUCIÓNS MÁIS RELEVANTES

 

21 DE MAIO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 21 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE PRORROGA A EFICACIA E SE MODIFICA A ORDE DO 7 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA TENDO EN CONTA A FINALIZACIÓN DA PRÓRROGA DO ESTADO DE ALARMA ESTABLECIDA POLO REAL DECRETO 956/2020, DO 3 DE NOVEMBRO, E SE MODIFICA A ORDE DO 25 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN AS ACTUACIÓNS NECESARIAS PARA A POSTA EN MARCHA DO PLAN DE HOSTALARÍA SEGURA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

12 DE MAIO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 12 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA O ANEXO II DA ORDE DO 7 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA TENDO EN CONTA A FINALIZACIÓN DA PRÓRROGA DO ESTADO DE ALARMA ESTABLECIDA POLO REAL DECRETO 956/2020, DO 3 DE NOVEMBRO

 


 

8 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

CORRECCIÓN DE ERROS DA REAL DECRETO-LEI 8/2021, DO 4 DE MAIO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES NA ORDE SANITARIA, SOCIAL E XURISDICIONAL, A APLICAR TRAS A FINALIZACIÓN DA VIXENCIA DO ESTADO DE ALARMA DECLARADO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO  SARS- COV-2

 


 

7 DE MAIO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 77/2021, DO 7 DE MAIO, POLO QUE SE DECLARA A PERDA DE EFECTOS A PARTIR DAS 00.00 DO 9 DE MAIO DE 2021 DAS MEDIDAS ADOPTADAS POLA PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2 NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

ORDE DO 7 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA TENDO EN CONTA A FINALIZACIÓN DA PRÓRROGA DO ESTADO DE ALARMA ESTABLECIDA POLO REAL DECRETO 956/2020, DO 3 DE NOVEMBRO

 


 

5 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO-LEI 8/2021, DO 4 DE MAIO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES NA ORDE SANITARIA, SOCIAL E XURISDICIONAL, A APLICAR TRAS A FINALIZACIÓN DA VIXENCIA DO ESTADO DE ALARMA DECLARADO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO  SARS- COV-2

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 76/2021, DO 5 DE MAIO, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 45/2021, DO 17 DE MARZO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 5 DE MAIO DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA O ANEXO II DA ORDE DO 17 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

4 DE MAIO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 29 DE ABRIL DE 2021, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, NA QUE SE DETERMINAN OS TERRITORIOS PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA OBRIGA DE COMUNICACIÓN PREVISTA NA ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS

 


 

30 DE ABRIL

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 73/2021, DO 30 DE ABRIL, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 45/2021, DO 17 DE MARZO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 30 DE ABRIL DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 17 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

28 DE ABRIL

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 68/2021, DO 28 DE ABRIL, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 45/2021, DO 17 DE MARZO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 28 DE ABRIL DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 17 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

23 DE ABRIL

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 64/2021, DO 23 DE ABRIL, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 45/2021, DO 17 DE MARZO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 23 DE ABRIL DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 17 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

21 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO-LEI 6/2021, DO 20 DE ABRIL, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE APOIO A EMPRESAS E AUTÓNOMOS AFECTADOS POLA PANDEMIA DE COVID-19

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 21 DE ABRIL DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 17 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

16 DE ABRIL

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 60/2021, DO 16 DE ABRIL, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 45/2021, DO 17 DE MARZO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 16 DE ABRIL DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA O ANEXO II DA ORDE DO 17 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

14 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

ORDE  HAC/348/2021, DO 12 DE ABRIL, POLA QUE SE CONCRETAN OS CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN DE AXUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS E EMPRESAS EN APLICACIÓN DO DISPOSTO NO TÍTULO I DA REAL DECRETO-LEI 5/2021, DO 12 DE MARZO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOIO Á SOLVENCIA EMPRESARIAL EN RESPOSTA Á PANDEMIA DA COVID-19

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 8 DE ABRIL DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, DO PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN E INCENTIVACIÓN DO CONSUMO NOS COMERCIOS RETALLISTAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA A TRAVÉS DOS BONOS ACTIVA COMERCIO, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA E Á APERTURA DO PRAZO PARA A ADHESIÓN DOS COMERCIOS

DECRETO 59/2021, DO 14 DE ABRIL, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 45/2021, DO 17 DE MARZO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 14 DE ABRIL DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 25 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN AS ACTUACIÓNS NECESARIAS PARA A POSTA EN MARCHA DO PLAN DE HOSTALARÍA SEGURA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

13 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

LEI 3/2021, DO 12 DE ABRIL, POLA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS, NO ÁMBITO LABORAL, PARA PALIAR OS EFECTOS DERIVADOS DO COVID-19

 


 

9 DE ABRIL

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 58/2021, DO 9 DE ABRIL, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 45/2021, DO 17 DE MARZO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 9 DE ABRIL DE 2021 POLA QUE SE MODIFICAN O ANEXO DO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 12 DE XUÑO DE 2020, SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, UNHA VEZ SUPERADA A FASE III DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE, E A ORDE DO 17 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

7 DE ABRIL

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 54/2021, DO 7 DE ABRIL, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 45/2021, DO 17 DE MARZO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 7 DE ABRIL DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 17 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

6 DE ABRIL

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 31 DE MARZO DE 2021, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, NA QUE SE DETERMINAN OS TERRITORIOS PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA OBRIGA DE COMUNICACIÓN PREVISTA NA ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLA COVID-19, EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS

RESOLUCIÓN DO 26 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA DE AXUDAS PARA CONTRIBUÍR A MINIMIZAR O IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DA COVID-19 NOS ALUGUEIROS DE VIVENDA HABITUAL, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2021 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO VI432E)

 


 

2 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

LEI 8/2021, DO 25 DE FEBREIRO, DE MODIFICACIÓN DA LEI 8/2008, DO 10 DE XULLO, DE SAÚDE DE GALICIA

LEY 9/2021, DE 25 DE FEBRERO, DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE GALICIA

 


 

31 DE MARZO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 31 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 17 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

30 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

LEI 2/2021, DO 29 DE MARZO, DE MEDIDAS URXENTES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN E COORDINACIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

26 DE MARZO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 51/2021, DO 26 DE MARZO, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 45/2021, DO 17 DE MARZO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 26 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 17 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

24 DE MARZO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 48/2021, DO 11 DE MARZO, POLO QUE SE REGULA A ACTIVIDADE DE CONTROL DE ACCESO AOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS, ASÍ COMO AOS ESTABLECEMENTOS OU ESPAZOS ABERTOS AO PÚBLICO EN QUE SE REALICEN

DECRETO 49/2021, DO 24 DE MARZO, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 45/2021, DO 17 DE MARZO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 24 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA O ANEXO II DA ORDE DO 17 DE MARZO DE 2021, POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

18 DE MARZO

XUNTA DE GALICIA

CORRECCIÓN DE ERROS. ORDE DO 17 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


17 DE MARZO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 45/2021, DO 17 DE MARZO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 17 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

ORDE DO 17 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 25 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN AS ACTUACIÓNS NECESARIAS PARA A POSTA EN MARCHA DO PLAN DE HOSTALARÍA SEGURA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

HISTÓRICO DE RESOLUCIÓNS

 


 

RECOMENDACIÓNS

BIENVENIDOS/AS VIAJEROS/AS A GALICIA

Con el objetivo de proteger su salud y la de los suyos, se pusieron en marcha una serie de medidas higiénico sanitarias para la prevención de la infección por el virus Sars- CoV-2.

Si no reside usted en Galicia y no tiene médico de cabecera asignado, tiene a su disposición el teléfono 881 00 20 21 donde le atenderemos sin coste para usted en el caso de presentar alguna sintomatología relacionada con la COVID-19.

Por otro lado, precisaríamos información de sus datos de contacto para poder asegurarle las medidas de protección desde su llegada y remitirle información para poder hacer mas fácil la estancia con nosotros.

Tiene toda la información en el siguiente enlace: BENVIDA VIAXEIRAS/OS