13 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO-LEI 5/2021, DO 12 DE MARZO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOIO Á SOLVENCIA EMPRESARIAL EN RESPOSTA Á PANDEMIA DA COVID-19

 


 

12 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

RESOLUCIÓN DO 11 DE MARZO DE 2021, DA SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDADE, POLA QUE SE PUBLICA O ACORDO DO CONSELLO INTERTERRITORIAL DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE SOBRE A DECLARACIÓN DE ACTUACIÓNS COORDINADAS FRONTE Á COVID-19 CON MOTIVO DA FESTIVIDADE DE SAN JOSÉ E DA SEMANA SANTA DE 2021

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 42/2021, DO 12 DE MARZO, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 31/2021, DO 25 DE FEBREIRO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 12 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA O ANEXO II DA ORDE DO 25 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

10 DE MARZO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 40/2021, DO 10 DE MARZO, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 31/2021, DO 25 DE FEBREIRO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 10 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 25 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

9 DE MARZO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 4 DE MARZO DE 2021, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, POLA QUE SE DETERMINAN OS TERRITORIOS PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA OBRIGA DE COMUNICACIÓN PREVISTA NA ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLA COVID-19, EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS

 


 

5 DE MARZO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 39/2021, DO 5 DE MARZO, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 31/2021, DO 25 DE FEBREIRO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 5 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA O ANEXO II DA ORDE DO 25 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

4 DE MARZO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 37/2021, DO 4 DE MARZO, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 31/2021, DO 25 DE FEBREIRO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 4 DE MARZO DE 2021 POLA QUE SE MODIFICAN A ORDE DO 25 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA E A ORDE DO 25 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN AS ACTUACIÓNS NECESARIAS PARA A POSTA EN MARCHA DO PLAN DE HOSTALARÍA SEGURA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

25 DE FEBREIRO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 31/2021, DO 25 DE FEBREIRO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 25 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

ORDE DO 25 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN AS ACTUACIÓNS NECESARIAS PARA A POSTA EN MARCHA DO PLAN DE HOSTALARÍA SEGURA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

23 DE FEBREIRO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 22 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA I HOSTALARÍA, DE APOIO AO SECTOR DA HOSTALARÍA (TR500C), E DO PROGRAMA II OUTRAS ACTIVIDADES PECHADAS (TR500D), E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA 2021

CORRECCIÓN DE ERROS. ORDE DO 22 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA I HOSTALARÍA, DE APOIO AO SECTOR DA HOSTALARÍA (TR500C), E DO PROGRAMA II OUTRAS ACTIVIDADES PECHADAS (TR500D), E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA 2021

CORRECCIÓN DE ERROS. ORDE DO 17 DE FEBREIRO DO 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO II PLAN DE RESCATE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS E DAS MICROEMPRESAS AFECTADAS POLA CRISE DA COVID-19, MEDIANTE O PROGRAMA I DE PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS (TR500A), SUSCEPTIBLE DE SER FINANCIADO PARCIALMENTE POLO FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE), E O PROGRAMA II DE MICROEMPRESAS (TR500B), E SE PROCEDE A SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2021

 


 

18 DE FEBREIRO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 17 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO II PLAN DE RESCATE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS E DAS MICROEMPRESAS AFECTADAS POLA CRISE DA COVID-19, MEDIANTE O PROGRAMA I DE PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS (TR500A), SUSCEPTIBLE DE SER FINANCIADO PARCIALMENTE POLO FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE), E O PROGRAMA II DE MICROEMPRESAS (TR500B), E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2021

 


 

17 DE FEBREIRO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 30 DE DECEMBRO DE 2020, DA SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, A CLUBS DEPORTIVOS, SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS E SECCIÓNS DEPORTIVAS DE GALICIA PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS E PARA A IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDADE E PREVENCIÓN NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DEPORTIVA OFICIAL COMO CONSECUENCIA DA COVID-19, E SE CONVOCAN PARA O ANO 2021 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO PR945C)

RESOLUCIÓN DO 3 DE FEBREIRO DE 2021, DA SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN, POLA QUE SE APROBAN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DAS AXUDAS EXTRAORDINARIAS E AS DE REFORZO COVID-19 A PERSOAS EMIGRANTES GALEGAS RETORNADAS E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2021 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO PR905A)

 


 

15 DE FEBREIRO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 26/2021, DO 15 DE FEBREIRO, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 8/2021, DO 26 DE XANEIRO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 15 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE DISPÓN A PRÓRROGA E A MODIFICACIÓN DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS PREVISTAS NA ORDE DO 26 DE XANEIRO DE 2021, COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

9 DE FEBREIRO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 4 DE FEBREIRO DE 2021, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, EN QUE SE DETERMINAN OS TERRITORIOS PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA OBRIGA DE COMUNICACIÓN PREVISTA NA ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS

 


 

5 DE FEBREIRO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 3 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE REGULA O PROCEDEMENTO E SE APROBA E SE DÁ PUBLICIDADE AO MODELO DE COMUNICACIÓN DE CAMBIOS DE SITUACIÓN NOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPREGO POR FORZA MAIOR DE IMPEDIMENTOS OU LIMITACIÓNS DA ACTIVIDADE COMO CONSECUENCIA DAS MODULACIÓNS NAS RESTRICIÓNS SANITARIAS ADOPTADAS POLAS AUTORIDADES COMPETENTES VINCULADAS AO COVID-19 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO TR820V)

 


 

30 DE XANEIRO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE  INT/68/2021, DO 29 DE XANEIRO, POLA QUE SE RESTABLECEN OS CONTROIS NA FRONTEIRA INTERIOR TERRESTRE CON PORTUGAL CON MOTIVO DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLA COVID-19

 


 

27 DE XANEIRO

CONCELLO DE OIA

DECRETO DE ORGANIZACIÓN PRESENCIAL E A DISTANCIA DO PERSOAL DO CONCELLO DE OIA

 


 

26 DE XANEIRO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 8/2021, DO 26 DE XANEIRO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 26 DE XANEIRO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 21 DE XANEIRO DE 2021, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, POLA QUE SE DETERMINAN OS TERRITORIOS PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA OBRIGA DE COMUNICACIÓN PREVISTA NA ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS

 


 

21 DE XANEIRO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 29 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA A RESOLUCIÓN DO 15 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE PROCEDE Á PUBLICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS EN VIRTUDE DA ORDE DO 19 DE OUTUBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE CONVOCA O PROCEDEMENTO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS Á REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE INTERESE XERAL PARA FINS DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO NO ÁMBITO DOS TRASTORNOS MENTAIS E AS ADICCIÓNS, ORIENTADOS A MINIMIZAR O IMPACTO QUE A PANDEMIA POR COVID 19 TEN NA SAÚDE MENTAL DA POBOACIÓN GALEGA (DIARIO OFICIAL DE GALICIA NÚMERO 218, DO 29 DE OUTUBRO)

 


 

20 DE XANEIRO

XUNTA DE GALICIA

CORRECCIÓN DE ERROS. DECRETO 5/2021, DO 19 DE XANEIRO, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 202/2020, DO 3 DE DECEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

 


 

19 DE XANEIRO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 5/2021, DO 19 DE XANEIRO, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 202/2020, DO 3 DE DECEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 19 DE XANEIRO DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 3 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

13 DE XANEIRO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 3/2021, DO 13 DE XANEIRO, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 202/2020, DO 3 DE DECEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 13 DE XANEIRO DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 3 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

12 DE XANEIRO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 18 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE PROCEDE Á CONVOCATORIA DE AXUDAS DESTINADAS AO ALUMNADO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA QUE, POR CAUSAS SOBREVIDAS E IMPREVISTAS OCORRIDAS AO LONGO DO CURSO ACADÉMICO 2020/21 OU POR UNHA SITUACIÓN DERIVADA DA COVID-19, TEÑA DIFICULTADES ECONÓMICAS PARA CONTINUAR ESTUDOS (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO ED433A)

 


 

8 DE XANEIRO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 2/2021, DO 8 DE XANEIRO, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 202/2020, DO 3 DE DECEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 8 DE XANEIRO DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 3 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 5 DE XANEIRO DE 2021, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, POLA QUE SE DETERMINAN OS TERRITORIOS, PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA OBRIGA DE COMUNICACIÓN PREVISTA NA ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLA COVID-19, EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAL PROCEDENTE DOUTROS TERRITORIOS

 


 

4 DE XANEIRO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 1/2021, DO 4 DE XANEIRO, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 202/2020, DO 3 DE DECEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 4 DE XANEIRO DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 3 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

2021

29 DE DECEMBRO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 226/2020, DO 29 DE DECEMBRO, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 202/2020, DO 3 DE DECEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 29 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 3 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

24 DE DECEMBRO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 23 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE AMPLÍA A DOTACIÓN ORZAMENTARIA DA ORDE DO 26 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA I MICROEMPRESAS, DE MANTEMENTO DO EMPREGO E DA ACTIVIDADE ECONÓMICA DAS MICROEMPRESAS DE GALICIA MÁIS AFECTADAS POLA COVID-19 (TR400B), E DO PROGRAMA II HOSTALARÍA, DE APOIO AO SECTOR DA HOSTALARÍA (TR400C), E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2020

 


 

23 DE DECEMBRO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO-LEI 35/2020, DO 22 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES DE APOIO AO SECTOR TURÍSTICO, A HOSTALERÍA E O COMERCIO E EN MATERIA TRIBUTARIA

REAL DECRETO-LEI 37/2020, DO 22 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES PARA FACER FRONTE ÁS SITUACIÓNS DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÓMICA NO ÁMBITO DA VIVENDA E EN MATERIA DE TRANSPORTES

 


 

22 DE DECEMBRO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 222/2020, DO 22 DE DECEMBRO, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 202/2020, DO 3 DE DECEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 22 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 3 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 22 DE DECEMBRO DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, POLA QUE SE DETERMINAN OS TERRITORIOS PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA OBRIGA DE COMUNICACIÓN PREVISTA NA ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS

 


 

16 DE DECEMBRO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 213/2020, DO 16 DE DECEMBRO, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 202/2020, DO 3 DE DECEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 16 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 3 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

15 DE DECEMBRO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 9 DE DECEMBRO DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, POLA QUE SE DETERMINAN OS TERRITORIOS PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA OBRIGA DE COMUNICACIÓN PREVISTA NA ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAL PROCEDENTE DOUTROS TERRITORIOS

 


 

11 DE DECEMBRO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 212/2020, DO 11 DE DECEMBRO, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 202/2020, DO 3 DE DECEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 11 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 3 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

9 DE DECEMBRO

GOBERNO DO ESTADO

DECRETO-LEI 37/2020, DO 3 DE NOVEMBRO, DE REFORZO DA PROTECCIÓN DO DEREITO Á VIVENDA #ANTE OS EFECTOS DA PANDEMIA DA COVID-19

DECRETO-LEI 39/2020, DO 3 DE NOVEMBRO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE CARÁCTER SOCIAL PARA FACER FRONTE ÁS CONSECUENCIAS DA COVID-19

 


 

4 DE DECEMBRO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 203/2020, DO 4 DE DECEMBRO, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 202/2020, DO 3 DE DECEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 4 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 3 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

3 DE DECEMBRO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 202/2020, DO 3 DE DECEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO DISPOSTO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 3 DE DECEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

ORDE DO 3 DE DECEMBRO DE 2020 SOBRE A VIXENCIA DOS ERTE POR FORZA MAIOR AUTORIZADOS AO ABEIRO DA ORDE DA CONSELLERÍA DE SANIDADE, DO 4 DE NOVEMBRO DE 2020 (DIARIO OFICIAL DE GALICIA NÚMERO 323-BIS), E POLA QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS INTERPRETATIVOS DA ORDE DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE, DO 26 DE NOVEMBRO DE 2020, EN RELACIÓN CO PROGRAMA II HOSTALARÍA, DE APOIO AO SECTOR DA HOSTALARÍA (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO TR400C)

 


 

1 DE DECEMBRO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 27 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE APROBA E PUBLICA O PLAN DE CONTINXENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS (COVID-19) PACTADO NA MESA SECTORIAL DE NEGOCIACIÓN DO PERSOAL ESTATUTARIO

 


 

30 DE NOVEMBRO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 27 DE NOVEMBRO DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, POLA QUE SE DETERMINAN OS TERRITORIOS PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA OBRIGA DE COMUNICACIÓN PREVISTA NA ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLA COVID-19, EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAL PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS

 


 

27 DE NOVEMBRO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 26 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA I MICROEMPRESAS, DE MANTEMENTO DO EMPREGO E A ACTIVIDADE ECONÓMICA DAS MICROEMPRESAS DE GALICIA MÁIS AFECTADAS POLA COVID-19 (TR400B), E DO PROGRAMA II HOSTALARÍA, DE APOIO AO SECTOR DA HOSTALARÍA (TR400C), E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA 2020

DECRETO 197/2020, DO 27 DE NOVEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 179/2020, DO 4 DE NOVEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO ESTADO DE ALARMA DECLARADO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 27 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 4 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

CORRECCIÓN DE ERROS. ORDE DO 26 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA I MICROEMPRESAS, DE MANTEMENTO DO EMPREGO E A ACTIVIDADE ECONÓMICA DAS MICROEMPRESAS DE GALICIA MÁIS AFECTADAS POLA COVID-19 (TR400B), E DO PROGRAMA II HOSTALARÍA, DE APOIO AO SECTOR DA HOSTALARÍA (TR400C), E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA 2020

 


 

25 DE NOVEMBRO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 194/2020, DO 25 DE NOVEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 179/2020, DO 4 DE NOVEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO ESTADO DE ALARMA DECLARADO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 25 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 4 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

20 DE NOVEMBRO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 187/2020, DO 20 DE NOVEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 179/2020, DO 4 DE NOVEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO ESTADO DE ALARMA DECLARADO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 20 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 4 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

18 DE NOVEMBRO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 17 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE RESCATE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS AFECTADAS POLA CRISE DA COVID-19 FINANCIADO CON CARGO AO PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2014-2020 E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2020 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO TR400A)

DECRETO 186/2020, DO 18 DE NOVEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 179/2020, DO 4 DE NOVEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO ESTADO DE ALARMA DECLARADO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 18 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 4 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

13 DE NOVEMBRO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 182/2020, DO 13 DE NOVEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 179/2020, DO 4 DE NOVEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO ESTADO DE ALARMA DECLARADO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 13 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 4 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

11 DE NOVEMBRO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 9 DE NOVEMBRO DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, NA QUE SE DETERMINAN OS TERRITORIOS PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA OBRIGA DE COMUNICACIÓN PREVISTA NA ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAL PROCEDENTE DOUTROS TERRITORIOS

 


 

10 DE NOVEMBRO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 181/2020, DO 9 DE NOVEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 179/2020, DO 4 DE NOVEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO ESTADO DE ALARMA DECLARADO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 9 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 4 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

9 DE NOVEMBRO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 8 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 4 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

4 de NOVEMBRO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO 956/2020, DO 3 DE NOVEMBRO, POLO QUE SE PRORROGA O ESTADO DE ALARMA DECLARADO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO  SARS- COV-2

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 179/2020, DO 4 DE NOVEMBRO, DO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA, NA CONDICIÓN DE AUTORIDADE COMPETENTE DELEGADA NO MARCO DO ESTADO DE ALARMA DECLARADO POLO REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO SARS-COV-2

ORDE DO 4 DE NOVEMBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

25 de OUTUBRO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO 926/2020, DO 25 DE OUTUBRO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA CONTER A PROPAGACIÓN DE INFECCIÓNS CAUSADAS POLO  SARS- COV-2

 


 

21 DE OUTUBRO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 21 OUTUBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

16 DE OUTUBRO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 15 DE OUTUBRO DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, NA QUE SE DETERMINAN OS TERRITORIOS PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA OBRIGA DE COMUNICACIÓN PREVISTA NA ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS

 


 

14 DE OUTUBRO

GOBERNO DO ESTADO

CORRECCIÓN DE ERROS DA REAL DECRETO-LEI 30/2020, DO 29 DE SETEMBRO, DE MEDIDAS SOCIAIS EN DEFENSA DO EMPREGO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 14 OUTUBRO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECE UNHA MEDIDA DE PREVENCIÓN ESPECÍFICA COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DO COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

6 DE OUTUBRO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 5 DE OUTUBRO DE 2020 POLA QUE SE REGULA O PROCEDEMENTO E SE APROBA E SE DÁ PUBLICIDADE AO MODELO DE COMUNICACIÓN DE PRÓRROGA DE EXPEDIENTES RELATIVOS A PROCEDEMENTOS DE SUSPENSIÓN E REDUCIÓN DE XORNADA POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS E DE PRODUCIÓN VINCULADAS AO COVID-19 QUE ESTIVERAN VIXENTES NA DATA DE ENTRADA EN VIGOR DO REAL DECRETO LEI 30/2020, DO 29 DE SETEMBRO, DE MEDIDAS SOCIAIS EN DEFENSA DO EMPREGO (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO TR820Z)

 


 

2 DE OUTUBRO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 1 DE OUTUBRO DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, NA CAL SE DETERMINAN OS TERRITORIOS PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA OBRIGA DE COMUNICACIÓN PREVISTA NA ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAL PROCEDENTE DOUTROS TERRITORIOS

 


 

30 DE SETEMBRO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO-LEI 29/2020, DO 29 DE SETEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE TELETRABALLO NAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E DE RECURSOS HUMANOS NO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLA COVID-19

REAL DECRETO-LEI 30/2020, DO 29 DE SETEMBRO, DE MEDIDAS SOCIAIS EN DEFENSA DO EMPREGO

REAL DECRETO-LEI 31/2020, DO 29 DE SETEMBRO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES NO ÁMBITO DA EDUCACIÓN NON UNIVERSITARIA

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 30 DE SETEMBRO DE 2020 SOBRE MODIFICACIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PREVISTAS NO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 12 DE XUÑO DE 2020, SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, UNHA VEZ SUPERADA A FASE III DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

 


 

23 DE SETEMBRO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO-LEI 28/2020, DO 22 DE SETEMBRO, DE TRABALLO A DISTANCIA

 


 

18 DE SETEMBRO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 17 DE SETEMBRO DE 2020 SOBRE MODIFICACIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PREVISTAS NO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 12 DE XUÑO DE 2020, SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, UNHA VEZ SUPERADA A FASE III DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

RESOLUCIÓN DO 16 DE SETEMBRO DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, NA CAL SE DETERMINAN OS TERRITORIOS PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA OBRIGA DE COMUNICACIÓN PREVISTA NA ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS

 


 

11 DE SETEMBRO

GOBERNO DO ESTADO

RESOLUCIÓN DO 10 DE SETEMBRO DE 2020, DO CONGRESO DOS DEPUTADOS, POLA QUE SE ORDENA A PUBLICACIÓN DO ACORDO DE DERROGACIÓN DA REAL DECRETO-LEI 27/2020, DO 4 DE AGOSTO, DE MEDIDAS FINANCEIRAS, DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO E URXENTE, APLICABLES ÁS ENTIDADES LOCAIS

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 10 DE SETEMBRO DE 2020 SOBRE MODIFICACIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PREVISTAS NO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 12 DE XUÑO DE 2020, SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, UNHA VEZ SUPERADA A FASE III DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

 


 

9 DE SETEMBRO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 9 DE SETEMBRO DE 2020 SOBRE MODIFICACIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PREVISTAS NO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 12 DE XUÑO DE 2020, SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, UNHA VEZ SUPERADA A FASE III DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

 


 

3 DE SETEMBRO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 2 DE SETEMBRO DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, NA QUE SE DETERMINAN OS TERRITORIOS PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA OBRIGA DE COMUNICACIÓN PREVISTA NA ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAL PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS

 


 

2 DE SETEMBRO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE  HAC/809/2020, DO 1 DE SETEMBRO, POLA QUE SE DETERMINA A CONTÍA DA DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA ENTRE AS COMUNIDADES AUTÓNOMAS E CIDADES DE CEUTA E MELILLA DOS RECURSOS PREVISTOS NA LETRA  C) DO APARTADO 2 DO ARTIGO 2 DA REAL DECRETO-LEI 22/2020, DO 16 DE XUÑO, POLO QUE SE REGULA A CREACIÓN DO FONDO COVID-19 E ESTABLÉCENSE AS REGRAS RELATIVAS Á SÚA DISTRIBUCIÓN E LIBRAMENTO

 


 

29 DE AGOSTO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 29 DE AGOSTO DE 2020 POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DA CONSELLERÍA DE SANIDADE EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA EN RELACIÓN CON ILLAMENTOS E CORENTENAS PARA A PREVENCIÓN E O CONTROL DA INFECCIÓN POLO SARS-COV-2 E SE DITAN INSTRUCIÓNS PARA A TRAMITACIÓN DOS PROCEDEMENTOS SANCIONADORES NESTES CASOS

 


 

28 DE AGOSTO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 27 DE AGOSTO DE 2020 SOBRE MODIFICACIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PREVISTAS NO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 12 DE XUÑO DE 2020, SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, UNHA VEZ SUPERADA A FASE III DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

ORDE DO 28 DE AGOSTO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICAN DETERMINADAS MEDIDAS PREVISTAS NO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 12 DE XUÑO DE 2020, SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, UNHA VEZ SUPERADA A FASE III DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE, E SE DISPÓN A PUBLICACIÓN DA ORDE COMUNICADA DO MINISTRO DE SANIDADE, DO 27 DE AGOSTO DE 2020, MEDIANTE A QUE SE APROBA A DECLARACIÓN DE ACTUACIÓNS COORDINADAS EN SAÚDE PÚBLICA FRONTE AO COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS DURANTE O CURSO 2020/21

 


 

27 DE AGOSTO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 14 DE AGOSTO DE 2020 POLA QUE SE PROCEDE Á MODIFICACIÓN PARCIAL DE DISTINTAS ORDES DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓNS FINANCIADAS POR ESTA CONSELLERÍA NO ÁMBITO DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO COMO CONSECUENCIA DA SITUACIÓN E EVOLUCIÓN DO COVID-19

 


 

26 DE AGOSTO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 25 DE AGOSTO DE 2020 SOBRE MODIFICACIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PREVISTAS NO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 12 DE XUÑO DE 2020, SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, UNHA VEZ SUPERADA A FASE III DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

 


 

24 DE AGOSTO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 5 DE AGOSTO DE 2020 POLA QUE SE APROBAN AS BASES REGULADORAS E A CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA O RESCATE DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN GALEGOS PRESENTADOS Á CONVOCATORIA DE EXPRESIÓNS DE INTERESE DO ISCIII PARA O FINANCIAMENTO DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE O SARS-COV-2 E A ENFERMIDADE COVID-19 CON CARGO AO FONDO COVID-19, SUSCEPTIBLE DE FINANCIAMENTO FEDER NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO IN845D)

 


 

21 DE AGOSTO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 18 DE AGOSTO DE 2020 POLA QUE SE REGULA O SISTEMA DE INFORMACIÓN PASSCOVID.GAL COMO MEDIDA COMPLEMENTARIA NA XESTIÓN DA CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

ORDE DO 14 DE AGOSTO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICA O PROCEDEMENTO DE XUSTIFICACIÓN E O RÉXIME DE REINTEGRO DAS SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL NA ANUALIDADE 2020 A ESCOLAS INFANTÍS 0-3 E CASAS NIÑO PARA O PERÍODO DE SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE PRESENCIAL COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA COVID-19

 


 

19 DE AGOSTO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 19 DE AGOSTO DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, NA CAL SE SE DETERMINAN OS TERRITORIOS PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA OBRIGA DE COMUNICACIÓN PREVISTA NA ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS

 


 

15 DE AGOSTO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 15 DE AGOSTO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICAN DETERMINADAS MEDIDAS PREVISTAS NO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 12 DE XUÑO DE 2020, SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, UNHA VEZ SUPERADA A FASE III DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

 


 

12 DE AGOSTO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 12 DE AGOSTO DE 2020 SOBRE MODIFICACIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PREVISTAS NO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 12 DE XUÑO DE 2020, SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, UNHA VEZ SUPERADA A FASE III DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

 


 

5 DE AGOSTO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO-LEI 27/2020, DO 4 DE AGOSTO, DE MEDIDAS FINANCEIRAS, DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO E URXENTE, APLICABLES ÁS ENTIDADES LOCAIS

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 5 DE AGOSTO DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, NA QUE SE DETERMINAN OS TERRITORIOS PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA OBRIGA DE COMUNICACIÓN PREVISTA NA ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAL PROCEDENTE DOUTROS TERRITORIOS

 


 

3 DE AGOSTO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 31 DE XULLO DE 2020, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE DO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DO 30 DE XULLO DE 2020 POLO QUE SE MODIFICA O ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 12 DE XUÑO DE 2020, SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, UNHA VEZ SUPERADA A FASE III DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

 


 

31 DE XULLO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE  INT/734/2020, DO 30 DE XULLO, POLA QUE SE MODIFICA A ORDE  INT/657/2020, DO 17 DE XULLO, POLA QUE SE MODIFICAN OS CRITERIOS PARA A APLICACIÓN DUNHA RESTRICIÓN TEMPORAL DE VIAXES NON IMPRESCINDIBLES DESDE TERCEIROS PAÍSES Á UNIÓN EUROPEA E PAÍSES ASOCIADOS SCHENGEN POR RAZÓNS DE ORDE PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA CON MOTIVO DA CRISE SANITARIA OCASIONADA POLA COVID-19

 


 

28 DE XULLO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19 EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS

RESOLUCIÓN DO 27 DE XULLO DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, NA QUE SE DETERMINAN OS TERRITORIOS PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA OBRIGA DE COMUNICACIÓN PREVISTA NA ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAL PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS

 


 

27 DE XULLO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 24 DE XULLO DE 2020, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE SANIDADE, POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE DO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 23 DE XULLO DE 2020, POLO QUE SE INTRODUCEN DETERMINADAS MODIFICACIÓNS NAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PREVISTAS NO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 12 DE XUÑO DE 2020, SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, UNHA VEZ SUPERADA A FASE III DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

RESOLUCIÓN DO 22 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECE O PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DA TARXETA BONO TURÍSTICO #QUEDAMOSENGALICIA (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO TU985B)

 


 

22 DE XULLO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE  HAC/667/2020, DO 17 DE XULLO, POLA QUE SE DETERMINA A CONTÍA DA DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA ENTRE AS COMUNIDADES AUTÓNOMAS E CIDADES DE CEUTA E MELILLA DOS RECURSOS PREVISTOS NA LETRA A) DO APARTADO 2 DO ARTIGO 2 DA REAL DECRETO-LEI 22/2020, DO 16 DE XUÑO, POLO QUE SE REGULA A CREACIÓN DO FONDO COVID-19 E ESTABLÉCENSE AS REGRAS RELATIVAS Á SÚA DISTRIBUCIÓN E LIBRAMENTO

 


 

21 DE XULLO

XUNTA DE GALICIA

CORRECCIÓN DE ERROS. DECRETO 98/2020, DO 2 DE XULLO, POLO QUE SE REGULA O PROCEDEMENTO DE AUTORIZACIÓN DA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE SE DESENVOLVAN EN MÁIS DUN TERMO MUNICIPAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

18 DE XULLO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 17 DE XULLO DE 2020, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE SANIDADE, POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE DO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 17 DE XULLO DE 2020, POLO QUE SE INTRODUCEN DETERMINADAS MODIFICACIÓNS NAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PREVISTAS NO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 12 DE XUÑO DE 2020, SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, UNHA VEZ SUPERADA A FASE III DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

DECRETO 101/2020, DO 17 DE XULLO, POLO QUE SE CONCEDE A MEDALLA DE GALICIA NA SÚA CATEGORÍA DE OURO

 


 

17 DE XULLO

GOBERNO DO ESTADO

RESOLUCIÓN DO 9 DE XULLO DE 2020, DA DIRECCIÓN DA AXENCIA ESTATAL DE SEGURIDADE AÉREA, POLA QUE SE PUBLICAN AS DIRECTRICES OPERATIVAS PARA A XESTIÓN DE PASAXEIROS AÉREOS E PERSOAL DE AVIACIÓN CON RELACIÓN Á PANDEMIA COVID-19

 


 

14 DE XULLO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 98/2020, DO 2 DE XULLO, POLO QUE SE REGULA O PROCEDEMENTO DE AUTORIZACIÓN DA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE SE DESENVOLVAN EN MÁIS DUN TERMO MUNICIPAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

8 DE XULLO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO-LEI 26/2020, DO 7 DE XULLO, DE MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA FACER FRONTE AO IMPACTO DO COVID-19 NOS ÁMBITOS DE TRANSPORTES E VIVENDA

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 2 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS, SE CONVOCA O PROCEDEMENTO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA TRANSLACIONAL, PROGRAMA TRANSLACIONA COVID-19. REFORZO DA INVESTIGACIÓN SANITARIA DE GALICIA, E SE DÁ PUBLICIDADE DA ENCOMENDA DE XESTIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO Á AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE PARA A TRAMITACIÓN E XESTIÓN DAS CITADAS AXUDAS (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO SA304C)

 


 

6 DE XULLO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO-LEI 25/2020, DO 3 DE XULLO, DE MEDIDAS URXENTES PARA APOIAR A REACTIVACIÓN ECONÓMICA E O EMPREGO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 3 XULLO DE 2020 POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO EN MATERIA DE ESTABLECEMENTOS DE XOGO PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

3 DE XULLO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 22 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS, DESTINADAS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL, PARA O FINANCIAMENTO DE GASTOS EXTRAORDINARIOS NOS CENTROS E PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, OCASIONADOS POLA CRISE SANITARIA DO COVID-19 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO BS631B)

 


 

2 DE XULLO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 30 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE DETERMINAN AS CONDICIÓNS DE ADHESIÓN DAS EMPRESAS TURÍSTICAS AO PROGRAMA BONO TURÍSTICO #QUEDAMOSENGALICIA E SE ABRE O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO TU985A)

 


 

1 DE XULLO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 19 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS DESTINADAS, NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, ÁS PERSOAS TRABALLADORAS E ÁS EMPRESAS AFECTADAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPREGO DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS OU REDUCIÓN DA XORNADA PARA FAVORECER O MANTEMENTO DO EMPREGO ANTE FLUTUACIÓNS DA ECONOMÍA, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2020 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO TR820F)

 


 

30 DE XUÑO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 19 DE XUÑO DE 2020, CONXUNTA DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL E DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, POLA QUE SE AMPLÍA A DURACIÓN E O CRÉDITO DAS AXUDAS VIXENTES DE APOIO Á ETAPA POSDOUTORAL NAS UNIVERSIDADES DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA, NOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN DE GALICIA E NOUTRAS ENTIDADES DO SISTEMA GALEGO DE I+D+I, COMO CONSECUENCIA DA SITUACIÓN CREADA POLA EVOLUCIÓN DA PANDEMIA COVID-19 (CÓDIGOS DE PROCEDEMENTO ED481B, IN606B E ED481D)

ORDE DO 30 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO EN MATERIA DE LECER NOCTURNO, FESTAS, VERBENAS E OUTROS EVENTOS POPULARES E ATRACCIÓNS DE FEIRAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

ORDE DO 30 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE RESTABLECE A ACTIVIDADE DOS CENTROS DE LECER INFANTIL E SE APROBA O PROTOCOLO EN MATERIA DE LECER INFANTIL PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

29 DE XUÑO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 12 DE XUÑO DE 2020, CONXUNTA DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL E DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, POLA QUE SE REDISTRIBÚEN AS ANUALIDADES E SE MODIFICAN OS PRAZOS DE XUSTIFICACIÓN EN DIVERSAS CONVOCATORIAS DE AXUDAS PARA A CONSOLIDACIÓN E ESTRUTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS E OUTRAS ACCIÓNS DE FOMENTO NAS UNIVERSIDADES DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (SUG), NOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN DE GALICIA E NOUTRAS ENTIDADES DO SISTEMA GALEGO DE I+D+I, COMO CONSECUENCIA DA SITUACIÓN CREADA POLA EVOLUCIÓN DA PANDEMIA COVID-19

 


 

26 DE XUÑO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO-LEI 24/2020, DO 26 DE XUÑO, DE MEDIDAS SOCIAIS DE REACTIVACIÓN DO EMPREGO E PROTECCIÓN DO TRABALLO AUTÓNOMO E DE COMPETITIVIDADE DO SECTOR INDUSTRIAL

XUNTA DE GALCIA

RESOLUCIÓN DO 25 DE XUÑO DE 2020, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE SANIDADE, POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE DO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA DO 25 DE XUÑO DE 2020, POLO QUE SE INTRODUCEN DETERMINADAS MODIFICACIÓNS NAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PREVISTAS NO ACORDO DO 12 DE XUÑO DE 2020, SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLA COVID-19, UNHA VEZ SUPERADA A FASE III DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

 


 

25 DE XUÑO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 10 DE XUÑO DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL DE MOBILIDADE, POLA QUE SE ESTABLECEN ADAPTACIÓNS NO RÉXIME DE EXIXENCIAS TEMPORAIS EN CONTRATOS DE CONCESIÓN DE SERVIZOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAXEIROS POR ESTRADA DE USO XERAL DE TITULARIDADE DA XUNTA DE GALICIA, POR MOR DAS MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS FRONTE AO COVID-19

 


 

24 DE XUÑO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO-LEI 23/2020, DO 23 DE XUÑO, POLO QUE SE APROBAN MEDIDAS EN MATERIA DE ENERXÍA E NOUTROS ÁMBITOS PARA A REACTIVACIÓN ECONÓMICA

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 15 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE DO ACORDO DO CONSELLO DE DIRECCIÓN QUE APROBA AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS AOS PROXECTOS DE EMPRESAS GALEGAS PARA GARANTIR A SEGURIDADE LABORAL E XERAR CONFIANZA NO CONSUMIDOR, SUSCEPTIBLES DE COFINANCIAMENTO POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL, NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO IG524D)

 


 

22 DE XUÑO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE INT/550/2020, DO 21 DE XUÑO, POLA QUE SE PRORROGAN OS CONTROIS NAS FRONTEIRAS INTERIORES CON PORTUGAL TEMPORALMENTE RESTABLECIDOS CON MOTIVO DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO  COVID-19

 


 

19 DE XUÑO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 15 DE XUÑO DE 2020, DA SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE, POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO FISICOVID-DXTGALEGO POLO QUE SE ESTABLECEN AS MEDIDAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLA COVID-19 NO ÁMBITO DO DEPORTE FEDERADO DE GALICIA

 


 

18 de XUÑO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE SND/535/2020, DO 17 DE XUÑO, POLA QUE SE MODIFICA A ORDE  SND/414/2020, DO 16 DE MAIO, PARA A  FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICIÓNS DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS TRAS A DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA EN APLICACIÓN DA FASE 2 DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE, E A ORDE  SND/458/2020, DO 30 DE MAIO, PARA A  FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICIÓNS DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS TRAS A DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA EN APLICACIÓN DA FASE 3 DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

 


 

17 DE XUÑO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO-LEI 22/2020, DO 16 DE XUÑO, POLO QUE SE REGULA A CREACIÓN DO FONDO COVID-19 E ESTABLÉCENSE AS REGRAS RELATIVAS Á SÚA DISTRIBUCIÓN E LIBRAMENTO

 


 

15 DE XUÑO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE SND/521/2020, DO 13 DE XUÑO, POLA QUE SE PRORROGAN OS CRITERIOS PARA A APLICACIÓN DUNHA RESTRICIÓN TEMPORAL DE VIAXES NON IMPRESCINDIBLES DESDE TERCEIROS PAÍSES Á UNIÓN EUROPEA E PAÍSES ASOCIADOS SCHENGEN POR RAZÓNS DE ORDE PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA CON MOTIVO DA CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO  COVID-19

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 15 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXCEPCIONAIS E TEMPORAIS RELATIVAS Á PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓNS E AUTOLIQUIDACIÓNS E AO PAGAMENTO DE DETERMINADOS IMPOSTOS XESTIONADOS POLA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

13 DE XUÑO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE SND/520/2020, DO 12 DE XUÑO, POLA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS ORDES PARA A FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICIÓNS DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS TRAS A DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA E ESTABLÉCENSE AS UNIDADES TERRITORIAIS QUE PROGRESAN Á FASE 3 DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 90/2020, DO 13 DE XUÑO, POLO QUE SE DECLARA A SUPERACIÓN DA FASE III DO PLAN PARA A DESESCALADA DAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS ADOPTADAS PARA FACER FRONTE Á PANDEMIA DO COVID-19, APROBADO MEDIANTE O ACORDO DO CONSELLO DE MINISTROS DO 28 DE ABRIL DE 2020 E, POLO TANTO, A ENTRADA NA NOVA NORMALIDADE, CON EFECTOS DESDE AS 00.00 HORAS DO DÍA 15 DE XUÑO DE 2020

RESOLUCIÓN DO 12 DE XUÑO DE 2020, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE AO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 12 DE XUÑO DE 2020, POLO QUE SE APROBAN MEDIDAS ADICIONAIS DE APLICACIÓN Á REINCORPORACIÓN DOS EMPREGADOS PÚBLICOS AO TRABALLO PRESENCIAL DERIVADO DO ESTADO DE ALARMA

RESOLUCIÓN DO 12 DE XUÑO DE 2020, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE SANIDADE, POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE DO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 12 DE XUÑO DE 2020, SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN NECESARIAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, UNHA VEZ SUPERADA A FASE III DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

 


 

12 DE XUÑO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 11 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DAS AXUDAS ECONÓMICAS ÁS FAMILIAS DE PERSOAS USUARIAS DE CENTROS DE ATENCIÓN DIÚRNA DE PERSOAS MAIORES E CON DISCAPACIDADE DURANTE A SITUACIÓN DE SUSPENSIÓN DESTE SERVIZO COMO CONSECUENCIA DO COVID-19, A TRAVÉS DO BONO COIDADO EXTRAORDINARIO Á DEPENDENCIA (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO BS900B)

ORDE DO 11 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DAS AXUDAS ECONÓMICAS PARA GASTOS DE FUNCIONAMENTO A ENTIDADES PRIVADAS TITULARES DE RECURSOS DE ATENCIÓN Á INFANCIA DURANTE A SITUACIÓN DE SUSPENSIÓN DESTES SERVIZOS COMO CONSECUENCIA DO COVID-19 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO BS900D)

ORDE DO 11 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DAS AXUDAS ECONÓMICAS ÁS ENTIDADES PRIVADAS E DE INICIATIVA SOCIAL PARA O MANTEMENTO DOS CENTROS DE DÍA DE PERSOAS MAIORES DOS QUE SON TITULARES DURANTE A SITUACIÓN DE SUSPENSIÓN DESTE SERVIZO COMO CONSECUENCIA DO COVID-19 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO BS900A)

ORDE DO 11 DE XUÑO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS ÁS FAMILIAS CON NENAS E NENOS DE ATA DOCE ANOS DE IDADE PARA A CONCILIACIÓN NA SITUACIÓN XERADA POLA COVID-19 A TRAVÉS DO PROGRAMA BONO COIDADO EXTRAORDINARIO (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO BS900C)

 


 

10 DE XUÑO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO-LEI 21/2020, DO 9 DE XUÑO, DE MEDIDAS URXENTES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN E COORDINACIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO  COVID-19

 


 

8 DE XUÑO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 88/2020, DO 8 DE XUÑO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE LECER NOCTURNO DE APLICACIÓN NO ÁMBITO TERRITORIAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DURANTE A FASE 3 DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

 


 

6 DE XUÑO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO 555/2020, DO 5 DE XUÑO, POLO QUE SE PRORROGA O ESTADO DE ALARMA DECLARADO POLO REAL DECRETO 463/2020, DO 14 DE MARZO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO  COVID-19

ORDE SND/507/2020, DO 6 DE XUÑO, POLA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS ORDES CO FIN DE FLEXIBILIZAR DETERMINADAS RESTRICIÓNS DE ÁMBITO NACIONAL E ESTABLECER AS UNIDADES TERRITORIAIS QUE PROGRESAN ÁS FASES 2 E 3 DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

 


 

1 DE XUÑO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO-LEI 20/2020, DO 29 DE MAIO, POLO QUE SE ESTABLECE O INGRESO MÍNIMO VITAL

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 30 DE MAIO DE 2020, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE DE DIVERSOS ACORDOS DO CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (CECOP), DO 30 DE MAIO DE 2020

 


 

30 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE SND/458/2020, DO 30 DE MAIO, PARA A  FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICIÓNS DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS TRAS A DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA EN APLICACIÓN DA FASE 3 DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 29 DE MAIO DE 2020, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE AO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 29 DE MAIO DE 2020, POLO QUE SE APROBA O PROTOCOLO POLO QUE SE ESTABLECEN AS MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA FRONTE AO COVID-19 PARA O DESENVOLVEMENTO DA XORNADA ELECTORAL DO 12 DE XULLO DE 2020

 


 

29 DE MAIO

XUNTA DE GALICIA

ACORDO DO 28 DE MAIO DE 2020 POLO QUE SE DEIXA SEN EFECTO O DO 24 DE MARZO DE 2020 POLO QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PREVENTIVAS NO EIDO DA SANIDADE MORTUORIA, COMO CONSECUENCIA DA EPIDEMIA DO COVID-19, NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

CONCELLO DE OIA

DECRETO DE MEDIDAS DE ALIVIO EN FASE 2 DE DESESCALADA, REAPERTURA CENTROS CULTURAIS

 


 

28 DE MAIO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN DO 25 DE MAIO DE 2020, DA DIRECCIÓN XERAL DE MOBILIDADE, POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS EN RELACIÓN COA UTILIZACIÓN DOS SERVIZOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAXEIROS DE TITULARIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

27 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO-LEI 19/2020 POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA AGRARIA, CIENTÍFICA, ECONÓMICA, DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL E TRIBUTARIAS PARA PALIAR OS EFECTOS DO  COVID-19

REAL DECRETO 538/2020 POLO QUE SE DECLARA LOITO OFICIAL POLOS FALECIDOS COMO CONSECUENCIA DA PANDEMIA  COVID-19

ORDE  SND/445/2020, POLA QUE SE MODIFICA A ORDE  SND/271/2020, DO 19 DE MARZO, POLA QUE SE ESTABLECEN INSTRUCIÓNS SOBRE XESTIÓN DE RESIDUOS NA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO  COVID-19 E A ORDE  SND/414/2020, DO 16 DE MAIO, PARA A  FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICIÓNS DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS TRAS A DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA EN APLICACIÓN DA FASE 2 DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 4 DE ABRIL DE 2019 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA OS OBRADOIROS DE EMPREGO DIRIXIDOS A PERSOAS MOZAS INCLUÍDAS NO FICHEIRO DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL, NO ÁMBITO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2019 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO TR353B), COMO CONSECUENCIA DA SITUACIÓN CREADA POLA EVOLUCIÓN DA EPIDEMIA DO COVID-19

 


 

26 DE MAIO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE AO ACORDO DO CONSELLO DE DIRECCIÓN QUE APROBA AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS AO INVESTIMENTO PARA A FABRICACIÓN DE PRODUTOS RELACIONADOS CO COVID-19 (INVISTE COVID-19) COFINANCIADAS POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL, NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO IG415B)

 


 

25 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

DECRETO-LEI 10/2020 POLO QUE SE ESTABLECEN NOVAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA FACER FRONTE AO IMPACTO SANITARIO, ECONÓMICO E SOCIAL DO  COVID-19

 


 

24 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE MODIFICA A ORDE SND/399/2020, DO 9 DE MAIO, PARA A FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICIÓNS DE ÁMBITO NACIONAL, ESTABLECIDAS TRAS A DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA EN APLICACIÓN DA FASE 1 DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE E A ORDE SND/414/2020, DO 16 DE MAIO, PARA A FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICIÓNS DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS TRAS A DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA EN APLICACIÓN DA FASE 2 DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

 


 

23 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO 537/2020 POLO QUE SE PRORROGA O ESTADO DE ALARMA DECLARADO POLO REAL DECRETO 463/2020, DO 14 DE MARZO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

ORDE POLA QUE SE PRORROGAN OS CONTROIS NAS FRONTEIRAS INTERIORES TERRESTRES, AÉREAS E MARÍTIMAS CON MOTIVO DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

ORDE POLA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS ORDES PARA UNHA MELLOR XESTIÓN DA CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19 EN APLICACIÓN DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

 


 

22 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE FLEXIBILIZAN CERTAS RESTRICIÓNS DERIVADAS DA EMERXENCIA SANITARIA PROVOCADA POLO  COVID-19 A PEQUENOS MUNICIPIOS E A ENTES LOCAIS DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN RELATIVA Á XESTIÓN DA BIOMASA, LIMPEZA, ROZA E MANTEMENTO TANTO EN MONTES E TERREOS FORESTAIS, OU EN PREDIOS EN SOLO RÚSTICO QUE ALBERGUEN ESPECIES VEXETAIS LEÑOSAS OU HERBÁCEAS, COMO NOS PREDIOS EXISTENTES EN SOLO URBANO, URBANIZABLE E DE NÚCLEO RURAL EN CUMPRIMENTO DO ACORDO DO CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DA EMERXENCIA SANITARIA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (CECOP) DO 16 DE MAIO

RESOLUCIÓN RELATIVA Á APERTURA DOS MERCADOS DE GANDO EN CUMPRIMENTO DO ACORDO DO CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DA EMERXENCIA SANITARIA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (CECOP) DO 16 DE MAIO

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DIRECTA DA AXUDA COMPLEMENTARIA Á DOS PROGRAMAS DO BONO DE ALUGUEIRO SOCIAL E DO BONO DE ALUGUEIRO SOCIAL DESTINADO AO ALUGAMENTO DE VIVENDAS PARA AS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

RESOLUCIÓN POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA DE AXUDAS PARA CONTRIBUÍR A MINIMIZAR O IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DO COVID-19 NOS ALUGUEIROS DE VIVENDA HABITUAL, E SE CONVOCAN PARA O ANO 2020 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO VI432E)

CONCELO DE OIA

ANUNCIO EXPOSICIÓN LISTAS CENSO ELECTORAL

 


 

21 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE MODIFICAN A ORDE  TMA/384/2020, DO 3 DE MAIO, POLA QUE SE DITAN INSTRUCIÓNS SOBRE A UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS NOS DISTINTOS MEDIOS DE TRANSPORTE E FÍXANSE REQUISITOS PARA GARANTIR UNHA MOBILIDADE SEGURA DE CONFORMIDADE CO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE; E A ORDE  TMA/419/2020, DO 18 DE MAIO, POLA QUE SE ACTUALIZAN AS MEDIDAS EN MATERIA DE ORDENACIÓN XERAL DA NAVEGACIÓN MARÍTIMA ADOPTADAS DURANTE O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO  COVID-19 AO PROCESO DE  DESESCALADA

 


 

20 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS RELATIVAS Á PRÓRROGA DAS AUTORIZACIÓNS DE ESTANCIA E RESIDENCIA E/OU TRABALLO E A OUTRAS SITUACIÓNS DOS ESTRANXEIROS EN ESPAÑA, EN APLICACIÓN DO REAL DECRETO 463/2020, DO 14 DE MARZO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO  COVID-19

ORDE POLA QUE SE REGULAN AS CONDICIÓNS PARA O USO OBRIGATORIO DE MASCARILLAS DURANTE A SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO  COVID-19

 


 

19 DE MAIO

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 72/2020 DE CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE DE DIVERSOS ACORDOS DO CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (CECOP), DO 16 DE MAIO DE 2020

 


 

16 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE PARA A FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICIÓNS DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS TRAS A DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA EN APLICACIÓN DA FASE 2 DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

 


 

15 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE PRORROGAN OS CRITERIOS PARA A APLICACIÓN DUNHA RESTRICIÓN TEMPORAL DE VIAXES NON IMPRESCINDIBLES DESDE TERCEIROS PAÍSES Á UNIÓN EUROPEA E PAÍSES ASOCIADOS SCHENGEN POR RAZÓNS DE ORDE PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA CON MOTIVO DA CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

14 DE MAIO

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE MODIFICAN PARCIALMENTE DETERMINADOS PRAZOS DAS BASES REGULADORAS E ORDES DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS NO ÁMBITO DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO, COMO CONSECUENCIA DA SITUACIÓN CREADA POLA EVOLUCIÓN DA EPIDEMIA DO COVID-19

 


 

13 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO-LEI 18/2020 DE MEDIDAS SOCIAIS EN DEFENSA DO EMPREGO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE ACORDA A CONTINUACIÓN DO PROCEDEMENTO PARA A CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS A ESTABLECEMENTOS E SERVIZOS TURÍSTICOS DE XESTIÓN PÚBLICA E/OU PRIVADA, NOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN, SEGUIMENTO E RENOVACIÓN DAS CORRESPONDENTES NORMAS UNE CO OBXECTO DA OBTENCIÓN E/OU MANTEMENTO DA MARCA Q DE CALIDADE TURÍSTICA DO INSTITUTO PARA A CALIDADE TURÍSTICA ESPAÑOLA (ICTE), E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2020, AO ABEIRO DO DIPOSTO NA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCEIRA DO REAL DECRETO 463/2020, DO 14 DE MARZO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO TU970A)

 


 

12 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE RESTABLECEN TEMPORALMENTE OS CONTROIS NAS FRONTEIRAS INTERIORES AÉREAS E MARÍTIMAS, CON MOTIVO DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO  COVID-19

ORDE  SOBRE AS CONDICIÓNS DE CORENTENA ÁS QUE DEBEN SOMETERSE AS PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS PAÍSES Á SÚA CHEGADA A ESPAÑA, DURANTE A SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO  COVID-19

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE DEIXA SEN EFECTO A ORDE DO 22 DE NOVEMBRO DE 2019 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE PROCEDE Á CONVOCATORIA DE AXUDAS AO ALUMNADO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA ESTADÍAS NALGÚN ESTADO MEMBRO DA UNIÓN EUROPEA, DURANTE O VERÁN DE 2020, CO OBXECTO DE COÑECER A LINGUA DESE PAÍS (DIARIO OFICIAL DE GALICIA NÚMERO 18, DO 28 DE XANEIRO), COMO CONSECUENCIA DA SITUACIÓN PROVOCADA POLO COVID-19

 


 

10 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS CONDICIÓNS PARA APLICAR NA FASE I DA DESESCALADA EN MATERIA DE MOBILIDADE E FÍXANSE OUTROS REQUISITOS PARA GARANTIR UNHA MOBILIDADE SEGURA

 


 

9 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE APROBA O ESQUEMA DE SEGURIDADE LABORAL E O PLAN DE DESESCALADA PARA A ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA ANTE O COVID-19

ORDE POLA QUE SE PRORROGAN OS CONTROIS NAS FRONTEIRAS INTERIORES TERRESTRES CON MOTIVO DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

REAL DECRETO 514/2020, DO 8 DE MAIO, POLO QUE SE PRORROGA O ESTADO DE ALARMA DECLARADO POLO REAL DECRETO 463/2020, DO 14 DE MARZO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

ORDE PARA A FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICIÓNS DE ÁMBITO NACIONAL, ESTABLECIDAS TRAS A DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA EN APLICACIÓN DA FASE 1 DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE DO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DO 8 DE MAIO DE 2020, POLO QUE SE APROBA O PROTOCOLO POLO QUE SE ESTABLECEN A REINCORPORACIÓN DOS EMPREGADOS PÚBLICOS AO TRABALLO PRESENCIAL E AS MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRONTE AO COVID-19

 


 

8 DE MAIO

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE APROBAN MEDIDAS PARA APLICAR NOS SERVIZOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAXEIROS DE TITULARIDADE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

RESOLUCIÓN RELATIVA ÁS QUEIMAS DE RESTOS AGRÍCOLAS NOS TERREOS RÚSTICOS, EN CUMPRIMENTO DO ACORDO DO CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DA EMERXENCIA SANITARIA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (CECOP) DO 5 DE MAIO DE 2020

 


 

7 DE MAIO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE ADÍA A REALIZACIÓN DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS TÍTULOS QUE HABILITAN PARA O GOBERNO DAS EMBARCACIÓNS DE LECER NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA A CONVOCATORIA DE MAIO, DEBIDO Á SITUACIÓN DE ESTADO DE ALARMA DECLARADO POLO REAL DECRETO 463/2020, DO 14 DE MARZO, EN QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DA CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

6 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO-LEI 17/2020, POLO QUE SE APROBAN MEDIDAS DE APOIO AO SECTOR CULTURAL E DE CARÁCTER TRIBUTARIO PARA FACER FRONTE AO IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DO COVID-2019

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA E PUBLICA O PROTOCOLO BÁSICO DE ACTUACIÓN PARA A VOLTA AOS ADESTRAMENTOS E O REINICIO DAS COMPETICIÓNS FEDERADAS E PROFESIONAIS

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE A DIVERSOS ACORDOS DO CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (CECOP), DO 5 DE MAIO DE 2020

RESOLUCIÓN POLA QUE SE MODIFICA A RESOLUCIÓN DO 26 DE FEBREIRO DE 2020 POLA QUE SE DITAN INSTRUCIÓNS PARA A REALIZACIÓN, DENTRO DO CURSO 2019/20, DA AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE (ABAU) PARA O CURSO 2020/21

 


 

5 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

RESOLUCIÓN POLA QUE SE PUBLICAN OS ACORDOS DA COMISIÓN  INTERMINISTERIAL DE PREZOS DOS MEDICAMENTOS, DO 28 DE ABRIL DE 2020, POLOS QUE SE DETERMINAN IMPORTES MÁXIMOS DE VENDA AO PÚBLICO EN APLICACIÓN DO PREVISTO NA ORDE  SND/354/2020, DO 19 DE ABRIL, POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS EXCEPCIONAIS PARA GARANTIR O ACCESO DA POBOACIÓN AOS PRODUTOS DE USO RECOMENDADOS COMO MEDIDAS HIXIÉNICAS PARA A PREVENCIÓN DE  CONTAGIOS POLO  COVID-19

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 23 DE MARZO DE 2020 POLA QUE ADOPTAN MEDIDAS DE CARÁCTER OBRIGATORIO EN RELACIÓN CO COVID-19, EN CUMPRIMENTO DO ACORDO DO CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DA EMERXENCIA SANITARIA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (CECOP), DO 18 DE MARZO, SOBRE A VENDA DIRECTA DE PRODUTOS AGROGANDEIROS NOS MERCADOS, A VENDA DE PRODUTOS VEXETAIS PARA A PLANTACIÓN EN HORTAS DE CONSUMIDORES FINAIS E O DESPRAZAMENTO DE AGRICULTORES E VITICULTORES PARA OS EFECTOS DA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AGRARIAS

ORDE POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 12 DE FEBREIRO DE 2020 POLA QUE SE REGULA A APLICACIÓN DOS PAGAMENTOS DIRECTOS Á AGRICULTURA E Á GANDARÍA E DAS AXUDAS AO DESENVOLVEMENTO RURAL SUXEITAS AO SISTEMA INTEGRADO DE XESTIÓN E CONTROL

 


 

4 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DESENVOLVE O PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DO SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR FALTA DE ACTIVIDADE PARA AS PERSOAS INTEGRADAS NO SISTEMA ESPECIAL PARA EMPREGADOS DE HOGAR DO RÉXIME XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL REGULADO NA REAL DECRETO-LEI 11/2020, DO 31 DE MARZO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES COMPLEMENTARIAS NO ÁMBITO SOCIAL E ECONÓMICO PARA FACER FRONTE AO  COVID-19

RESOLUCIÓN POLA QUE SE ESTABLECE O PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DO SUBSIDIO EXCEPCIONAL POR DESEMPREGO REGULADO NO ARTIGO 33 DA REAL DECRETO-LEI 11/2020, DO 31 DE MARZO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES COMPLEMENTARIAS NO ÁMBITO SOCIAL E ECONÓMICO PARA FACER FRONTE AO  COVID-19

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE ACORDA O INICIO E/OU A CONTINUACIÓN DA TRAMITACIÓN DE DETERMINADOS PROCEDEMENTOS INDISPENSABLES PARA A PROTECCIÓN DO INTERESE XERAL OU PARA O FUNCIONAMENTO BÁSICO DOS SERVIZOS PÚBLICOS NO ÁMBITO DESTA CONSELLERÍA DURANTE A VIXENCIA DO ESTADO DE ALARMA

ORDE POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 13 DE ABRIL DO 2020 POLA QUE SE CREA UNHA CANLE ALTERNATIVA PARA A COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS AGROGANDEIROS DE PROXIMIDADE CON MOTIVO DA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIAIS DERIVADA DA ENTRADA EN VIGOR DO REAL DECRETO 463/2020, DO 14 DE MARZO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

3 DE MAIO

GOBERNO ESTADO

ORDE POLA QUE SE DITAN INSTRUCIÓNS SOBRE A UTILIZACIÓN DE MÁSCARILLAS NOS DISTINTOS MEDIOS DE TRANSPORTE E FÍXANSE REQUISITOS PARA GARANTIR UNHA MOBILIDADE SEGURA DE CONFORMIDADE CO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA A UNHA NOVA NORMALIDADE

ORDE POLA QUE SE MODIFICA A ORDE SND/340/2020, DO 12 DE ABRIL, POLA QUE SE SUSPENDEN DETERMINADAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON OBRAS DE INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS EXISTENTES NAS QUE EXISTA RISCO DE CONTAXIO POLO COVID-19 PARA PERSOAS NON RELACIONADAS COA DEVANDITA ACTIVIDADE

ORDE POLA QUE SE FLEXIBILIZAN DETERMINADAS RESTRICIÓNS SOCIAIS E DETERMÍNANSE AS CONDICIÓNS DE DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DE COMERCIO MINORISTA E DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS, ASÍ COMO DAS ACTIVIDADES DE HOSTALERÍA E RESTAURACIÓN NOS TERRITORIOS MENOS AFECTADOS POLA CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

ORDE SPOLA QUE SE ESTABLECEN AS CONDICIÓNS PARA A APERTURA AO PÚBLICO DE DETERMINADOS COMERCIOS E SERVIZOS, E A APERTURA DE ARQUIVOS, ASÍ COMO PARA A PRÁCTICA DO DEPORTE PROFESIONAL E FEDERADO

 


 

1 DE MAIO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE DEFINEN OS CRITERIOS E REQUISITOS DOS ARRENDATARIOS DE VIVENDA HABITUAL QUE PODEN ACCEDER ÁS AXUDAS TRANSITORIAS DE FINANCIAMENTO ESTABLECIDAS NO ARTIGO 9 DA REAL DECRETO LEI 11/2020, DO 31 DE MARZO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES COMPLEMENTARIAS NO ÁMBITO SOCIAL E ECONÓMICO PARA FACER FRONTE AO COVID-19

ORDE SOBRE AS CONDICIÓNS NAS QUE SE PODE REALIZAR ACTIVIDADE FÍSICA NON PROFESIONAL AO AIRE LIBRE DURANTE A SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

ORDE POLA QUE SE PERMITE A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NON PROFESIONAIS DE COIDADO E RECOLECCIÓN DE PRODUCIÓNS AGRÍCOLAS

 


 

30 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

RESOLUCIÓN POLA QUE SE ACORDA A CONTINUACIÓN DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS DE AUTORIZACIÓN DE NOVOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN E FIRMA ELECTRÓNICA MEDIANTE CLAVE CONCERTADA E CALQUERA OUTRO SISTEMA QUE AS ADMINISTRACIÓNS CONSIDEREN VÁLIDO A QUE SE REFIREN OS ARTIGOS 9.2 C) E 10.2 C) DA LEI 39/2015, DO 1 DE OUTUBRO, DO PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS, EN APLICACIÓN DA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCEIRA DO REAL DECRETO 463/2020, DO 14 DE MARZO, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

DECRETO 65/2020 POLO QUE SE DECLARA LOITO OFICIAL EN GALICIA POR MOR DOS PASAMENTOS PRODUCIDOS COMO CONSECUENCIA DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19

 


 

29 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO LEI 16/2020, DE MEDIDAS PROCESUAIS E ORGANIZATIVAS PARA FACER FRONTE AO COVID-19 NO ÁMBITO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN RELATIVA AO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 22.1 DA LEI 3/2007, DO 9 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS DE GALICIA, EN CUMPRIMENTO DO ACORDO DO CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DA EMERXENCIA SANITARIA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (CECOP) DO 25 DE ABRIL

RESOLUCIÓN RELATIVA ÁS QUEIMAS DE RESTOS AGRÍCOLAS AMOREADOS POR MOTIVOS FITOSANITARIOS EN EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS PROFESIONAIS, EN CUMPRIMENTO DO ACORDO DO CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DA EMERXENCIA SANITARIA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (CECOP) DO 25 DE ABRIL

 


 

28 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE DESENVOLVE O ARTIGO 34 DA REAL DECRETO-LEI 11/2020, DO 31 DE MARZO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES COMPLEMENTARIAS NO ÁMBITO SOCIAL E ECONÓMICO PARA FACER FRONTE AO  COVID-19

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 23 DE MARZO DE 2020 POLA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS DE CARÁCTER OBRIGATORIO EN RELACIÓN CO COVID-19, EN CUMPRIMENTO DO ACORDO DO CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DA EMERXENCIA SANITARIA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (CECOP), DO 18 DE MARZO, SOBRE A VENDA DIRECTA DE PRODUTOS AGROGANDEIROS NOS MERCADOS, A VENDA DE PRODUTOS VEXETAIS PARA A PLANTACIÓN EN HORTAS DE CONSUMIDORES FINAIS E O DESPRAZAMENTO DE AGRICULTORES E VITICULTORES PARA OS EFECTOS DA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AGRARIAS

ORDE POLA QUE SE MODIFICAN PARCIALMENTE A ORDE DO 17 DE ABRIL DE 2019 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROCEDEMENTO TR301K, POLO QUE SE ESTABLECEN AS ACCIÓNS FORMATIVAS DO PLAN FORMATIVO PARA O EMPREGO (PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS) DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O PERÍODO 2019-2021, E A ORDE DO 17 DE ABRIL DE 2019 POLA QUE SE PROCEDE Á PRIMEIRA CONVOCATORIA DO PROCEDEMENTO TR301K POLA QUE SE SUBVENCIONAN AS ACCIÓNS FORMATIVAS DO PLAN FORMATIVO PARA O EMPREGO (PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS) DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA OS EXERCICIOS 2019 E 2020, COMO CONSECUENCIA DA SITUACIÓN CREADA POLA EVOLUCIÓN DA EPIDEMIA DO COVID-19

ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDADE PARA A IMPARTICIÓN DE ACCIÓNS FORMATIVAS FINANCIADAS POR ESTA CONSELLERÍA NO ÁMBITO DA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO, ANTE A SUSPENSIÓN TEMPORAL DAS ACCIÓNS DE FORMACIÓN PRESENCIAIS COMO CONSECUENCIA DA SITUACIÓN E EVOLUCIÓN DO CORONAVIRUS (COVID-19)

 


 

27 DE ABRIL

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE REGULA O PROCEDEMENTO E SE APROBA E SE DÁ PUBLICIDADE AO MODELO DE COMUNICACIÓN DOS ANTICIPOS REGULADOS NO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A XUNTA DE GALICIA, A TRAVÉS DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA, E DIVERSAS ENTIDADES FINANCEIRAS PARA A FORMALIZACIÓN DE ANTICIPOS DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO CON ORIXE EN EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPREGO CONSECUENCIA DA CRISE ECONÓMICA PROVOCADA POLO COVID-19 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO TR820X)

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE DE DIVERSOS ACORDOS DO CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (CECOP), DO 25 DE ABRIL DE 2020

 


 

25 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

ORDE SOBRE AS CONDICIÓNS NAS QUE DEBEN DESENVOLVERSE OS DESPRAZAMENTOS POR PARTE DA POBOACIÓN INFANTIL DURANTE A SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

24 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

ORDE  POLA QUE SE ESTABLECEN O MARCO E AS DIRECTRICES DE ACTUACIÓN PARA O TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO 2019-2020 E O INICIO DO CURSO 2020-2021, ANTE A SITUACIÓN DE CRISE OCASIONADA POLO  COVID-19

 


 

23 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXCEPCIONAIS EN MATERIA DE FLEXIBILIZACIÓN DOS ENSINOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DO SISTEMA EDUCATIVO E DOS ENSINOS DE RÉXIME ESPECIAL

RESOLUCIÓN POLA QUE SE PUBLICA O ACORDO DA COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE PREZOS DOS MEDICAMENTOS DO 21 DE ABRIL DE 2020, POLO QUE SE ESTABLECEN IMPORTES MÁXIMOS DE VENDA AO PÚBLICO EN APLICACIÓN DO PREVISTO NA ORDE SND/354/2020, DO 19 DE ABRIL, POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS EXCEPCIONAIS PARA GARANTIR O ACCESO DA POBOACIÓN AOS PRODUTOS DE USO RECOMENDADOS COMO MEDIDAS HIXIÉNICAS PARA A PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POLO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE INVITAN AS EMPRESAS E OUTROS OPERADORES ECONÓMICOS PARA QUE MANIFESTEN O SEU INTERESE DE ACCEDER A UNHA LIÑA DE AXUDAS AOS INVESTIMENTOS PARA A FABRICACIÓN DE PRODUTOS RELACIONADOS CO COVID-19

 


 

22 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO LEI 15/2020, DE MEDIDAS URXENTES COMPLEMENTARIAS PARA APOIAR A ECONOMÍA E O EMPREGO

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 2 DE AGOSTO DE 2019 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS PARA AS AXUDAS AO ALUGAMENTO DE VIVENDA DO PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021, E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2019, CON CARÁCTER PLURIANUAL (CÓDIGOS DE PROCEDEMENTO VI432A E VI432B)

 


 

20 DE ABRIL

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE FAI PÚBLICO O ACORDO DO CONSELLO GALEGO DE COOPERATIVAS DO 7 DE ABRIL DE 2020, POLO QUE SE AUTORIZAN AS COOPERATIVAS GALEGAS A DESTINAREN O FONDO DE FORMACIÓN E PROMOCIÓN COOPERATIVA Á PROMOCIÓN SOCIAL DA COMUNIDADE PARA ATENDER NECESIDADES DERIVADAS DA PANDEMIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

19 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS EXCEPCIONAIS PARA GARANTIR O ACCESO DA POBOACIÓN AOS PRODUTOS DE USO RECOMENDADOS COMO MEDIDAS HIXIÉNICAS PARA A PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POLO COVID-19

 


 

18 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE ACTUALIZA O ANEXO I DA ORDE SND/276/2020, DO 23 DE MARZO, POLA QUE SE ESTABLECEN OBRIGACIÓNS DE SUBMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN, ABASTECEMENTO E FABRICACIÓN DE DETERMINADOS MEDICAMENTOS NA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

17 DE ABRIL

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE DE DIVERSOS ACORDOS DO CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (CECOP), DO 14 DE ABRIL DE 2020

 


 

16 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA DA RESOLUCIÓN DO 2 DE ABRIL DE 2020, POLA QUE SE DITAN INSTRUCIÓNS PARA A DISTRIBUCIÓN DAS MÁSCARAS NO ÁMBITO DO TRANSPORTE TERRESTRE

XUNTA DE GALICIA

 

15 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO LEI 14/2020, POLO QUE SE ESTENDE O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN E INGRESO DE DETERMINADAS DECLARACIÓNS E AUTOLIQUIDACIÓNS TRIBUTARIAS

RESOLUCIÓN POLA QUE SE EXCEPTÚA TEMPORALMENTE O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE TEMPOS DE CONDUCIÓN E DESCANSO NOS TRANSPORTES DE MERCADORÍAS

 


 

14 DE ABRIL

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE AO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, EN RELACIÓN COAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE NO PERÍODO DE VIXENCIA DA DECLARACIÓN DE ESTADO DE ALARMA E DE SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA PARA A CELEBRACIÓN DE MESAS DE CONTRATACIÓN E A REALIZACIÓN DOUTROS TRÁMITES NECESARIOS EN RELACIÓN COS PROCEDEMENTOS DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO QUE DEBAN CONTINUAR EN APLICACIÓN DA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCEIRA DO REAL DECRETO 463/2020, DO 14 DE MARZO

ORDE POLA QUE SE CREA UNHA CANLE ALTERNATIVA PARA A COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS AGROGANDEIROS DE PROXIMIDADE CON MOTIVO DA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIAIS DERIVADA DA ENTRADA EN VIGOR DO REAL DECRETO 463/2020, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

12 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE SUSPENDEN DETERMINADAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON OBRAS DE INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS EXISTENTES NAS QUE EISTA RISCO DE CONTAXIO POLO COVID-19 PARA PERSOAS NON RELACIONADAS COA DEVANDITA ACTIVIDADE

 


 

11 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE PRORROGAN OS CONTROIS NAS FRONTEIRAS INTERIORES TERRESTRES RESTABLECIDOS CON MOTIVO DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

ORDE POLA QUE SE INCORPORA, SUBSTITÚE E MODIFICAN SENLLOS PROGRAMAS DE AXUDA DO PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021, EN CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 10, 11 E 12 DO REAL DECRETO LEI 11/2020, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES COMPLEMENTARIAS NO ÁMBITO SOCIAL E ECONÓMICO PARA FACER FRONTE AO COVID-19

REAL DECRETO 487/2020, POLO QUE SE PRORROGA O ESTADO DE ALARMA DECLARADO POLO REAL DECRETO 463/2020, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

ORDE POLA QUE SE PRORROGA A INTERRUPCIÓN DA REALIZACIÓN DE CALQUERA ACTIVIDADE COMPRENDIDA NO ÁMBITO DO PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL DO INSTITUTO DE MAIORES E SERVIZOS SOCIAIS PARA PERSOAS MAIORES E MANTEMENTO DO EMPREGO EN ZONAS TURÍSTICAS ANTE A SITUACIÓN DE CRISE OCASIONADA POLO BROTE DE COVID-19

 


 

9 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

CORECCIÓN DE ERROS DO REAL DECRETO LEI 11/2020, POLO QUE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES COMPLEMENTARIAS NO ÁMBITO SOCIAL E ECONÓMICO PARA FACER FRENTE AO COVID-19

 


 

8 DE ABRIL

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE DECLARA NON HÁBIL PARA A PRÁCTICA COMERCIAL O VENRES 10 DE ABRIL DE 2020

RESOLUCIÓN POLA QUE SE LLE DÁ PUBLICIDADE AO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, SOBRE INICIACIÓN, CONTINUACIÓN E APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN E DE SUBVENCIÓNS

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICADE AO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, DE CONTINUACIÓN DE PROCEDEMENTOS DE ADXUDICACIÓN DE CONTRATOS E DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS QUE ESTIVESEN EN TRAMITACIÓN NO MOMENTO DE ENTRADA EN VIGOR DO REAL DECRETO 463/2020, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICADE AO ACORDO DO CONCELLO DA XUNTA DE GALICIA, SOBRE CONTINUACIÓN DA EXECUCIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS POLO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

 


 

7 DE ABRIL

CONCELLO DE OIA

O CONCELLO PON EN MARCHA UN SERVIZO GRATUÍTO DE ATENCIÓN PSICOLÓXICA DURANTE A EMERXENCIA DO CORONAVIRUS

 


 

4 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE DESARROLLAN DETERMINADOS ASPECTOS DO DEREITO A PERCEPCIÓN DO BONO SOCIAL POR PARTE DE TRABALLADORES AUTÓNOMOS QUE CESASEN A SÚA ACTIVIDADE OU VISEN REDUCIDA A SÚA FACTURACIÓN COMO CONSECUENCIA DO COVID-19 E MODIFÍCASE O MODELO DE SOLICITUDE DO BONO SOCIAL PARA TRABALLADORES AUTÓNOMOS QUE VISEN AFECTADA A SÚA ACTIVIDADE COMO CONSECUENCIA DO COVID-19

ORDE POLA QUE SE MODIFICAN A ORDE DE 23 DE MARZO DE DE 26 DE MARZO, E ESTABLÉCENSE NOVAS MEDIDAS PARA ATENDER NECESIDADES URXENTES DE CARÁCTER SOCIAL OU SANITARIO NO ÁMBITO DA SITUACIÓN DA CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

3 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DE 15 DE MARZO POLA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NE MATERIA DE RECURSOS HUMANOS E MEDIOS PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE PUBLICA O ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA DO 27 DE MARZO DE 2020 POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES E EXCEPCIONAIS NO ÁMBITO DO CONTROL DA XESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIEIRA EFECTUADO POLA INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

 


 

2 DE ABRIL

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE ACORDA A AMPLIACIÓN DO PRAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN E NOTIFICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE SUSPENSION DE CONTRATOS E REDUCCIÓN DE XORNADA POR CAUSA DE FORZA MAIOR QUE TEÑAN A SÚA CAUSA DIRECTA EN PERDAS DE ACTIVIDADE COMO CONSECUENCIA DO COVID-19, INCLUÍDA A DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA

RESOLUCIÓN POLA QUE ACORDA A APLICACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DA DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA NO SERVIZO DE CLAVES CONCERTADAS DA ADMINISTRACIÓN XERAL E DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DE GALICIA CHAVE365

 


 

1 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO LEI 11/2020, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES COMPLEMENTARIAS NO ÁMBITO SOCIAL E ECONÓMICO PARA FACER FRENTE AO COVID-19

REAL DECRETO LEI 12/2020, DE MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN E ASISTENCIA ÁS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN COMO SERVIZOS ESENCIAIS DETERMINADOS CENTROS, SERVIZOS E ESTABLECEMENTOS SANITARIOS

XUNTA DE GALICIA

CORRECCIÓN DE ERROS. RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE AO ACORDO DO CECOP, DA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, DECLARADA POLO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA EPIDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19

ACORDO POLO QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS RELATIVAS AO TRASLADO DE PACIENTES COVID-19 ÁS RESIDENCIAS INTEGRADAS HABILITADAS PARA TAL EFECTO POLO SISTEMA DE SAÚDE DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE MODIFICAN AS BASES REGULADORAS DO MARCO DE APOIO AO ACCESO AO CRÉDITO DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS, INSTRUMENTADAS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE), AS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA E AS ENTIDADES DE CRÉDITO ADHERIDAS, PUBLICADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 7 DE FEBREIRO DE 2020

EXTRACTO DA RESOLUCIÓN DO 31 DE MARZO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICAN AS BASES REGULADORAS DO MARCO DE APOIO AO ACCESO AO CRÉDITO DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS, INSTRUMENTADAS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE), AS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA E AS ENTIDADES DE CRÉDITO ADHERIDAS, PUBLICADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 7 DE FEBREIRO DE 2020

 


 

31 DE MARZO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE AO ACORDO CO CECOP DA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA EPIDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19

 


 

30 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS EXCEPCIONAIS EN RELACIÓN COS VELORIOS E CERIMONIAS FÚNEBRES PARA LIMITAR A PROPAGACIÓN E CONTAXIO POLO COVID-19

ORDE POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DE 15 DE MARZO POLA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS E MEDIOS PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

ORDE POLA QUE SE MODIFICA O ANEXO DA ORDE DE 23 DE MARZO POLA QUE SE DECLARAN SERVIZOS ESENCIAIS A DETERMINADOS ALOXAMENTOS TURÍSTICOS E SE ADOPTAN DISPOSICIÓNS COMPLEMENTARIAS

ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS INTERPRETATIVOS PARA A APLICACIÓN DO REAL DECRETO LEI 10/2020 E O MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA FACILITAR OS TRAXECTOS NECESARIOS ENTRE LUGAR DE RESIDENCIA E TRABALLO

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS DE CARÁCTER DIRECTO ÁS FAMILIAS DO ALUMNADO BENEFICIARIO DE BOLSAS DE COMEDOR ESCOLAR NOS CENTROS PÚBLICOS NON UNIVERSITARIOS XESTIONADOS POR ESTA CONSELLERÍA DURANTE A SITUACIÓN DE SUSPENSIÓN DO SERVIZO DE COMEDOR COMO CONSECUENCIA DO COVID-19, CO LEVANTAMENTO DOS PRAZOS DE SUSPENSIÓN DO PROCEDEMENTO

CONCELLO DE OIA

DECRETO DE MEDIDAS URXENTES PARA CONTENCIÓN DA EXPANSIÓN DO CORONAVIRUS COVID-19, LOGO DO REAL DECRETO-LEI 10/2020 DE REGULACIÓN DE PERMISO RETRIBUIDO PARA OS TRABALLADORES QUE NON DESEMPEÑAN SERVIZOS ESENCIAIS

AVISO – CAMBIO DE LOCALIZACIÓN TEMPORAL NALGÚNS CONTEDORES DO LIXO POR AVARÍA DO CAMIÓN PEQUENO

 


 

29 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO LEI 10/2020, POLO QUE SE REGULA UN PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE PARA AS PERSOAS TRABALLADORAS POR CUENTA ALLEA QUE NON PRESTEN SERVIZOS ESENCIAIS, CO FIN DE REDUCIR A MOBILIDADE DA POBOACIÓN NO CONTEXTO DA LOITA CONTRA O COVID-19

 


 

28 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO LEI 9/2020, POLO QUE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS, EN ÁMBITO LABORAL, PARA PALIAR OS EFECTOS DERIVADOS DO COVID-19

REAL DECRETO 476/2020, POLO QUE SE PRORROGA O ESTADO DE ALARMA DECLARADO POLO REAL DECRETO 463/2020, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

27 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

RESOLUCIÓN POLA QUE SE EXCEPTÚA TEMPORALMENTE O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE TEMPOS DE CONDUCCIÓN E DESCANSO NOS TRANSPORTES DE MERCANCÍAS

ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN CONDICIÓNS A DISPENSACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS NO ÁMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE, ANTE A SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE AUTORIZA A ENCOMENDA AOS PROFESIONAIS SANITARIOS DE ÚLTIMO ANO DE FORMACIÓN DAS RESTANTES ESPECIALIDADES DO EXERCICIO PROVISIONAL DAS FUNCIÓNS DE FACULTATIVO/A ADXUNTO/A ESPECIALISTA, ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA OU CATEGORÍA PROFESIONAL A QUE OS HABILITE DURANTE A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE AO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, SOBRE O MANTEMENTO DA VIXENCIA DAS MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA POLOS ACORDOS DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA DO 12 E DO 13 DE MARZO DE 2020, COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA EPIDEMIA DO CORONAVIRUS

ORDE POLA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXCEPCIONAIS E TEMPORAIS RELATIVAS Á PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓNJS E AUTOLIQUIDACIÓNS E AO PAGAMENTO DE DETERMINADOS IMPOSTOS XESTIONADOS POLA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

26 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE PRORROGAN OS CONTROIS NAS FRONTEIRAS INTERIORES TERRESTRES RESTABLECIDOS CON MOTIVO DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

ORDE POLA QUE SE MODIFICA ANTERIOR, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DE SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, EN MATERIA DE TRÁFICO E CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR

XUNTA DE GALICIA

ACORDO POLO QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PREVENTIVAS NO EIDO DA SANIDADE MORTUORIA, COMO CONSECUENCIA DA EPIDEMIA DO COVID-19

CONCELLO DE OIA

#QuedaNaCasa. O CONCELLO DE OIA PON EN MARCHA COMO MEDIDA CONTRA O CORONAVIRUS, UN SERVIZO DE ENTREGA A DOMICILIO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ÁMBITO LOCAL

 


 

25 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

CORRECCIÓN DE ERROS DO REAL DECRETO LEI 7/2020, DE 12 DE MARZO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES PARA RESPONDER AO IMPACTO ECONÓMICO DO COVID-19

CORRECCIÓN DE ERROS DO REAL DECRETO LEI 8/2020, DE MEDIDAS URXENTES EXTRAORDINARIAS PARA FACER FRENTE AO IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DO COVID-19

ORDE POLA QUE SE DECLARAN SERVIZOS ESENCIAIS A DETERMINADOS ALOXAMENTOS TURÍSTICOS E SE ADOPTAN DISPOSICIÓNS COMPLEMENTARIAS

ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN CERTAS CONDICIÓNS AOS SERVIZOS DE MOBILIDADE, EN ORDEN A PROTECCIÓN DE PERSOAS, BENS E LUGARES

ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE DE ANIMAIS

RESOLUCIÓN POLA QUE SE PUBLICA O ACORDO DO CONSELLO TERRITORIAL DE SERVIZOS SOCIAIS E DO SISTEMA PARA A AUTONOMÍA E ATENCIÓN A DEPENDENCIA, QUE MODIFICA PARCIALMENTE O ACORDO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008, SOBRE CRITERIOS COMUNS DE ACREDITACIÓN PARA GARANTIR A CALIDADE DOS CENTROS E SERVIZOS DO SISTEMA PARA A AUTONOMÍA E ATENCIÓN A DEPENDENCIA

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE ENCOMENDA AOS PROFESOINAIS SANITARIOS DE ÚLTIMO ANO DE FORMACIÓN DE DETERMINADAS ESPECIALIDADES O EXERCICIO PROVISIONAL DAS FUNCIÓNS DE FACULTATIVO/A ADXUNTO/A ESPECIALISTA, MÉDICO/A DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA, PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA OU ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA DURANTE A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

24 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE DICTAN INSTRUCCIÓNS SOBRE REDUCCIÓN DE SERVIZOS DE TRANSPORTE DE VIAXEIROS 

ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO, ASÍ COMO DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO ÁMBITO DOS CENTROS DE SERVIZOS SOCIAIS DE CARÁCTER RESIDENCIAL EN RELACIÓN COA XESTIÓN DA CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN OBLIGACIÓNS DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, ABASTECEMENTO E FABRICACIÓN DE DETERMINADOS MEDICAMENTOS NA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS DE CARÁCTER OBRIGATORIO EN RELACIÓN CO COVID-19 EN CUMPRIMENTO DO ACORDO DA CECOP DE 18 DE MARZO DE 2020, SOBRE A VENCDA DIRECTA DE PRODUTOS AGROGANDEIROS NOS MERCADOS, A VENDA DE PRODUTOS VEXETAIS PARA A PLANTACIÓN EN HORTAS DE CONSUMIDORES FINAIS E O DESPRAZAMENTO DE AGRICULTORES E VITICULTORES PARA OS EFECTOS DA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AGRARIAS

ACORDO DA DIRECCIÓN XERAL DE MOBILIDADE, POLO QUE SE DEIXA SEN EFECTO O ACORDO DO 11 DE MARZO DE 2020 POLO QUE SE ESTABLECE A PRIMEIRA EXPANSIÓN TERRITORIAL DO ÁMBITO DE APLICACIÓN DA TARIFA ESPECÍFICA XENTE NOVA NO TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GALICIA

 


 

23 DE MARZO

CONCELLO DE OIA

CENTRALIZACIÓN DOS PACIENTES DE OIA CON SOSPEITA DE COVID-19 NO CENTRO DE SAÚDE DE A GUARDA

O CONCELLO DE OIA SUSPENDE A RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS ATA NOVO AVISO

ORAL – SUSPENSIÓN DE PRAZOS ADMINISTRATIVOS

 


 

22 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS PARA A APLICACIÓN DUNHA RESTRICIÓN TEMPORAL DE VIAXES NON IMPRESCINDIBLES DENDE TERCEIROS PAISES A UNIÓN EUROPEA E PAÍSES ASOCIADOS SCHENGEN POR RAZÓNS DE ORDEN PÚBLICO E SAÚDE PÚBLICA CON MOTIVO DA CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICADE AO ACORDO DO CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA (CECOP), DO 21 DE MARZO DE 2020

 


 

21 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE DESARROLLA O REAL DECRETO 463/2020, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, EN MATERIA DE TRÁFICO E CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR

INSTRUCCIÓN POLA QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS INTERPRETATIVOS PARA A ATENCIÓN DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS NA XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

20 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE DICTAN INSTRUCCIÓNS SOBRE O TRANSPORTE POR CARRETERA

INSTRUCCIÓN POLA QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS INTERPRETATIVOS PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE AO ACORDO DO 20 DE MARZO DE 2020, POLO QUE SE APROBA A INSTRUCCIÓN ACERCA DA EXECUCIÓN DOS CONTRATOS DE OBRA DA XUNTA DE GALICIA ANTE A SITUACIÓN PROVOCADA POLO CORONAVIRUS COVID-19

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICADE AO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE APROBA A INSTRUCCIÓN ACERCA DA EXECUCIÓN DOS CONTRATOS DE OBRA DA XUNTA DE GALICIA ANTE A SITUACIÓN PROVOCADA POLO CORONAVIRUS COVID-19

 


 

19 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE DECLARA A SUSPENSIÓN DE APERTURA AO PÚBLICO DE ESTABLECEMENTOS DE ALOXAMIENTO TURÍSTICO, DE ACORDO CO ARTÍCULO 10.6 DO REAL DECRETO 463/2020, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

18 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO LEI 8/2020, DE MEDIDAS URXENTES EXTRAORDINARIAS PARA FACER FRENTE AO IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DO COVID-19

ORDEN POLA QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA AS FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE ANTE O RESTABLECEMENTO TEMPORAL DE CONTROIS FRONTEIRIZOS

REAL DECRETO 465/2020, POLO QUE SE MODIFICA O REAL DECRETO 463/2020, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

DECRETO POLO QUE SE DEIXA SEN EFECTO A CELEBRACIÓN DAS ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA DO 5 DE ABRIL DE 2020 COMO CONSECUENCIA DA CRISE SANITARIA DERIVADA DO COVID-19

 


 

16 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE RESTABLECEN OS CONTROIS NAS FRONTEIRAS INTERIORES TERRESTRES CON MOTIVO DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS DE CARÁCTER OBRIGATORIO EN RELACIÓN CO COVID-19 NO ÁMBITO DOS SERVIZOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR INTERURBANO DE VIAXEIROS

CONCELLO DE OIA

DECRETO DE MEDIDAS URXENTES PARA CONTENCIÓN DA EXPANSIÓN DO CORONAVIRUS COVID-19

Decreto sobre medidas urxentes para a contención da expansión do coronavirus. Seguindo as instruccións da Fegamp, as instalacións municipais permanecerán pechadas. Se traballará a porta pechada, en servizos mínimos, de 9 a 14 h. Podedes chamar para calquera dúbida ao 986 362 125 e recordar que a Sede Electrónica está operativa 24 h.

Por outra parte, se sabedes de xente maior ou de risco que precise ir a compra, se pode poñer en contacto coas asociacións veciñais das parroquias ou directamente co Concello, para facer a xestión, e evitar así que acudan a espacios expostos.

 


 

15 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS E MEDIOS PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE AO ACORDO DO CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA (CECOP), MEDIANTE O QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PREVENTIVAS EN LUGARES DE TRABALLO DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓXICA DO CORONAVIRUS COVID-19

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DA PUBLICIDADE AO ACORDO DO CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DECLARADA POLO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA DO DÍA 13 DE MARZO, COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA EPIDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19

 


 

14 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO 463/2020, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

13 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO 7/2020, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES PARA RESPONDER AO IMPACTO ECONÓMICO DO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

ACORDO POLO QUE SE DECLARA A SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA E SE ACTIVA O PLAN TERRITORIAL DE EMERXENCIAS DE GALICIA (PLATERGA) NO SEU NIVEL IG (EMERXENCIA DE INTERESE GALEGO), COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA EPIDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19

CONCELLO DE OIA

BANDO DE MEDIDAS ADOPTADAS POLO CONCELLO EN RELACIÓN COA PROPAGACIÓN DO CORONAVIRUS

O Concello de Oia comunica a toda a veciñanza que en cumprimento das instrucións para a prevención do coronavirus decretadas pola Xunta de Galicia e o Goberno central, este Concello toma as seguintes medidas:

A partir do Venres 13 de marzo:

  • Suspensión de tódalas actividades municipais (sociais, culturais, deportivas…)

En relación á atención ao público nas dependencias municipais:

  • A atención municipal no Concello limitarase só a casos de urxencia ou extrema necesidade. Para verificar a urxencia de dita necesidade poden chamar ao tfno.- 986 362 125.
  • No caso de áreas específicas como: Servizos Sociais, AEDL, Urbanismo ou Secretaría, será preciso concertar cita previa no teléfono 986 362 125.

Medios para tramitar a distancia:

 


 

12 DE MARZO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DA PUBLICIDADE AO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE APROBA O PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA O PERSOAL EMPREGADO PÚBLICO DA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA EN RELACIÓN CO CORONAVIRUS COVID-19

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DA PUBLICIDADE AO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE ADOPTAN MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA EPIDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19

CONCELLO DE OIA

NOTA INFORMATIVA DE ALCALDÍA – PREVENCIÓN DO CORONAVIRUS

Á vista das medidas extraordinarias adoptadas pola Xunta de Galicia no día de hoxe 12 de marzo de 2020, e tendo en conta a información facilitada polo Ministerio de Sanidade, así como as medidas de prevención que nos corresponden adoptar a todos, para frear na medida do posible os contaxios por coronavirus, SUSPENDERONSE tódalas actividades organizadas polo Concello de Oia dende hoxe ata novo aviso.

Por outra parte, prégase que acudan as dependencias municipais do Concello só en caso de urxencias. Poderán continuar cos trámites ordinarios a través da Sede Electrónica, ou para calquer dúbida chamade ó teléfono 986 36 21 25.

Para servizos sociais, haberá que pedir cita previa coa asistente social.

Os síntomas máis comúns da enfermidade son: febre, tos e sensación de falta de aire.

En caso de notas síntomas como estos ou ter dúbidas de estar contaxiado, o número de información á cidadanía é 900 400 116.

Prégase aos veciños que chamen a ese número antes de acudir ao 061 ou ás urxencias hospitalarias para evitar na medida do posible o colapso dos centros de saúde.

As medidas para protexernos do coronavirus son:

  • Lavar as mans frecuentemente.
  • Evitar tocar ollos, nariz e boca.
  • Tusir contra un pano de usar e tirar ou ben contra o brazo.
  • Evitar contacto con outras persoas en caso de notar síntomas.

Se trata de evitar que os contaxios se multipliquen, polo que durante as próximas semanas, intentado evitar a acumulación de personas nas dependencias municipais, RECOMENDAMOS que antes de acudir á casa consistorial, intenten realizar as súas xestións administrativas por sede electrónica.

En caso de non contar con esa posibilidade, agradeceremos que se informen telefónicamente no 986 362 125 da posibilidade de resolver as súas xestións sen necesidade de acudir ás oficinas.

Sen perxuicio do anterior, en calquera momento, e según vaia evolucionando a situación, se adoptarán as medidas necesarias de contención que vaian recomendando as autoridades sanitarias.

2020

Pin It on Pinterest