COVID-19: Nivel 2 en toda galicia + Estado de alarma

O Goberno do estado ven de publicar o Real Decreto 926/2020, de 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-COV-2.

Pode consultar o real decreto no BOE nº 282 do 25 de outubro.


A Xunta de Galicia ven de publicar a Orde de 21 de outubro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención xerais e específicas como consecuencia da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 e que afectan ó Concello de Oia.

Pode consultar a orde no DOG nº 212-Bis do 21 de outubro.

Pin It on Pinterest

Share This