RESTRICIÓNS CONCELLO DE OIA

INFORMACIÓN COMPLETA

Situación actual en España: https://covid19.isciii.es/

Sergas (Xunta de Galicia): https://coronavirus.sergas.gal/

Ministerio de Sanidade: https://www.mscbs.gob.es/…/alertasActual/nCov-China/home.htm

Organización Mundial Saúde: https://www.who.int/…/emerg…/diseases/novel-coronavirus-2019

ECDC (inglés): https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus

Tódalas resolucións do Goberno do Estado e da Xunta de Galicia no BOE e no DOGA

TELÉFONOS DE INTERESE

INFORMACIÓN, NOTIFICACIÓN DE INCIDICENDAS, E INFORMACIÓN VISITANTES: 881 00 20 21

Asesoramento ao sector turístico en materia hixiénico sanitaria: 900 815 334 (de luns a venres de 10.00 a 14.00 h, e de 16.00 a 20.00 h) – email: info-galiciadestinoseguro@xunta.gal

Teléfono de información para casos leves: 900 400 116 (horario de 8:00 a 24:00 horas todos os días da semana)

Teléfono só para Emerxencias e casos graves: 061

 

RESOLUCIÓNS MÁIS RELEVANTES

 

13 DE XULLO

XUNTA DE GALICIA

ORDE DO 12 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 9 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO III PLAN DE RESCATE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, PROFESIONAIS E EMPRESAS PARTICULARMENTE AFECTADAS POLA CRISE DA COVID-19 MEDIANTE AXUDAS DIRECTAS PARA O APOIO Á SOLVENCIA E REDUCIÓN DO ENDEBEDAMENTO DO SECTOR PRIVADO, A TRAVÉS DO PROGRAMA I DE PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS EN ESTIMACIÓN OBXECTIVA (TR600A), DO PROGRAMA II DE APOIO ÁS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS INDIVIDUAIS E PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS OU EMPRESAS CON ATA 10 PERSOAS TRABALLADORAS, OU DE ATA 25 PERSOAS TRABALLADORAS CUN VOLUME DE FACTURACIÓN DE ATA 2 MILLÓNS DE EUROS (TR600B), E DO PROGRAMA III DE APOIO ÁS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS OU EMPRESAS CON MÁIS DE 10 PERSOAS TRABALLADORAS E CUN VOLUME DE FACTURACIÓN DE MÁIS DE 2 MILLÓNS DE EUROS, OU EMPRESAS DE MÁIS DE 25 PERSOAS TRABALLADORAS (TR600C), E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2021

RESOLUCIÓN DO 9 DE XULLO DE 2021, DA DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA, POLA QUE SE DETERMINAN OS TERRITORIOS PARA OS EFECTOS DA APLICACIÓN DA OBRIGA DE COMUNICACIÓN PREVISTA NA ORDE DO 27 DE XULLO DE 2020 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLA COVID-19, EN RELACIÓN COA CHEGADA Á COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DE PERSOAS PROCEDENTES DOUTROS TERRITORIOS

RESOLUCIÓN DO 22 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE CONVOCAN PARA 2021 AS AXUDAS PARA PROXECTOS DE I+D+I RELACIONADOS COA COVID-19 QUE FAVOREZAN A RECUPERACIÓN E A TRANSICIÓN DIXITAL DAS PEMES GALEGAS, PROGRAMA CONECTA COVID, COFINANCIADAS POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) DENTRO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020 (CÓDIGOS DE PROCEDEMENTO IN852D E IN852E), COMO PARTE DA RESPOSTA DA UNIÓN EUROPEA Á PANDEMIA DA COVID-19

9 DE XULLO

XUNTA DE GALICIA

CORRECCIÓN DE ERROS. RESOLUCIÓN DO 1 DE XULLO DE 2021, DA DIRECCIÓN XERAL DE EMPREGO, TRABALLO AUTÓNOMO E ECONOMÍA SOCIAL, POLA QUE SE PROCEDE Á PUBLICACIÓN DA REASIGNACIÓN DOS CRÉDITOS ORZAMENTARIOS RECOLLIDOS NA ORDE DO 17 DE FEBREIRO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO II PLAN DE RESCATE DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS E DAS MICROEMPRESAS AFECTADAS POLA COVID-19, MEDIANTE O PROGRAMA I DE PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS (TR500A), SUSCEPTIBLE DE SER FINANCIADO PARCIALMENTE POLO FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE), E O PROGRAMA II DE MICROEMPRESAS (TR500B), E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2021

RESOLUCIÓN DO 29 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE DO ACORDO DO CONSELLO DE DIRECCIÓN QUE APROBA AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS A PROXECTOS DE DIXITALIZACIÓN PARA FACER FRONTE Á SITUACIÓN PROVOCADA POLA COVID-19 (PROGRAMA CHEQUES DIXITALIZACIÓN COVID-19), SUSCEPTIBLES DE SER FINANCIADAS NO MARCO DO EIXE REACT-UE DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020, COMO PARTE DA RESPOSTA DA UE Á PANDEMIA DA COVID-19, E SE CONVOCAN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO IG300E)

CORRECCIÓN DE ERROS. ORDE DO 8 DE XULLO DE 2021 POLA QUE SE PRORROGA A EFICACIA E SE MODIFICA A ORDE DO 25 DE XUÑO DE 2021 POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA DERIVADA DA COVID-19 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA E POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DO 1 DE XULLO DE 2021, POLA QUE SE APROBA O PROTOCOLO PARA A REACTIVACIÓN DO LECER NOCTURNO NO MARCO DA CRISE SANITARIA OCASIONADA POLA COVID-19

BIENVENIDOS/AS VIAJEROS/AS A GALICIA

Con el objetivo de proteger su salud y la de los suyos, se pusieron en marcha una serie de medidas higiénico sanitarias para la prevención de la infección por el virus Sars- CoV-2.

Si no reside usted en Galicia y no tiene médico de cabecera asignado, tiene a su disposición el teléfono 881 00 20 21 donde le atenderemos sin coste para usted en el caso de presentar alguna sintomatología relacionada con la COVID-19.

Por otro lado, precisaríamos información de sus datos de contacto para poder asegurarle las medidas de protección desde su llegada y remitirle información para poder hacer mas fácil la estancia con nosotros.

Tiene toda la información en el siguiente enlace: BENVIDA VIAXEIRAS/OS

EDUCACIÓN

PROTOCOLO COVID PARA O INICIO DO CURSO ESCOLAR 2020-2021TODA A INFORMACIÓN DA VOLTA A ESCOLA

AUTOTEST

AUTOTEST CORONAVIRUS: O Sergas habilita un autotest informativo online para consultar síntomas e resolver dúbidas relacionadas con esta enfermedad, e así poder desaturar as liñas telefónicas.

NADAL

RECOMENDACIÓNS PARA O NADAL

XUNTANZAS NADAL

Pin It on Pinterest