Manexo correcto dos residuos

En caso de fogares SEN POSITIVOS COVID-19 ou en cuarentena, é necesario extremar as precaucións ao botar o lixo.

Cando vaias a depositar o lixo ós contedores, leva sempre mascarilla e guantes para evitar un posible contaxio, tendo en conta que os guantes de látex ou nitrilo non son envases, polo que non van no contedor amarelo, senon no verde.

Ademáis debemos reducir ao mínimo a xeración de residuos, polo que é preciso recordar a importancia das tres R’s: Reducir, Reutilizar, Reciclar.

AVISO IMPORTANTE: En caso de que un veciñ@ presente síntomas do COVID-19 (febre, tos, sensación de falta de aire), deberá poñerse en contacto co Concello no teléfono 986.362.125 ou 639.329.493, para seguir o protocolo establecido para estes casos polo Ministerio de Sanidade

Pin It on Pinterest

Share This