O Concello de Oia analiza a calidade da auga das fontes do municipio (+ ENLACE ANALÍTICAS)

Das 30 analizadas, 8 resultaron aptas e o resto non aptas para o consumo


ANALÍTICAS EN PDF: Analíticas


No actual contexto de seca prolongada debido as altas temperaturas e escasas precipitacións que se están a rexistrar este verán, o Concello de Oia encargou unha analítica da calidade das augas dun total de 30 fontes do municipio, das cales 8 resultaron aptas para o consumo por cumprir todos os parámetros analizados coa lexislación.

As probas, realizadas por un laboratorio acreditado a finais do pasado mes de xullo, estarán a disposición da veciñanza na web municipal (www.concellodeoia.es) e deron os seguintes resultados:

-Fontes  “aptas para o consumo”:

 • Fonte de San Cosme (Sta. Mª de Oia)
 • Fonte lavadoiro Laxes Darriba -dereita (Sta. Mª de Oia)
 • Fonte do Calvario (Pedornes)
 • Fonte Cabreira (Mougás)
 • Fonte Campo (bar Rocha-Burgueira)
 • Fonte Bonaval cruceiro (Burgueira)
 • Fonte Xiguente (A Portela)
 • Fonte Refoxos

-Fontes “non aptas para o consumo”: 

Por superar os límites establecidos para os seguintes parámetros:

Coliformes totais
 • Fonte da Valla (Pedornes)
 • Fonte do Matovello (Pedornes)
 • Fonte Colón (Viladesuso)
 • Fonte da Presa (Mougás)
 • Fonte Culaco (Mougás)
 • Fonte G. Civil (Mougás)
 • Fonte Lameiro (As Mariñas)
 • Fonte da Tella (Burgueira)
 • Fonte da Cheira (Torroña)Fonte dos Carballos (Mavia)
Aluminio*
 • Fonte do Fial -campo fútbol (Burgueira)*
 • Fonte de Santa Comba-lavadero*

*As fontes de Santa Comba e o Fial superan en moi pouco o límite fixado (200 no caso do aluminio), sendo de 260 en Santa Comba e 210 na do Fial.

Por máis dun parámetro:

(E.coli, coliformes totais, aluminio)

 • Fonte Chavella (Sta. Mª de Oia)
 • Fonte lavadoiro (Pedornes)
 • Fonte Preáns (Viladesuso)
 • Fonte do Xardín (Viladesuso)
 • Fonte Vilariño-Couta (Burgueira)
 • Fonte Liñares (Burgueira)
 • Fonte A Mouta (Burgueira)
 • Fonte Presa (A Portela)
 • Fonte lavadoiro (A Portela)
 • Fonte cruceiro Acevedo

Nos próximos días, o Concello revisará os carteis de cada unha das fontes e actualizará as sinalizacións coas cualificacións de “auga non potable” ou “auga sen garantía sanitaria” que corresponda en cada caso. As fontes potables levarán o distintivo de “auga sen garantía sanitaria” por non poder garantir permanentemente a súa calidade ao non estar cloradas. A información sobre a calidade da auga das fontes tamén se colocará, nos próximos dias, nos taboleiros informativos das parroquias.

Finalmente, aconséllase extremar as precaucións e ter en conta os consellos de expertos en toxicoloxía, que recomendan non beber auga das fontes xa que a seca tamén repercute na calidade da auga dos mananciais, aumentando o risco de contaminación.

Coliformes e E.Coli

Algúns dos parámetros que se empregan á hora de cualificar se unha fonte é apta ou non son a presenza, por riba dos niveis establecidos, de bacterias como os coliformes totais e a E.Coli.

Os coliformes totais son un grupo de bacterias que se atopan ao noso redor e que, na maioría dos casos, non supoñen un perigo para a saúde humana. Porén, non están presentes nas augas subterráneas e, polo tanto, serven como indicador de que poden estar presentes máis organismos prexudicial. O coliforme fecal e a E.Coli son subgrupos dentro deste grupo dos coliformes totais cuxa orixe está nas feces de animais de sangue quente. A presenza de E.Coli indica que a auga ten estado exposta a feces e existe un inmediato risco para a saúde humana.

Pin It on Pinterest

Share This