O Concello de Oia destina 125.023,26 euros do Plan Concellos da Deputación ao gasto corrente de 2021

Os fondos serviron para pagar servizos de limpeza, da xestión de residuos, saneamento e consumo eléctrico

O Concello de Oia destinou un total de 125.023,26 euros ao gasto corrente derivado de diversas actuacións en materia de limpeza, xestión de residuos, saneamento e consumo eléctrico. Este gasto realizouse ao abeiro do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra, anualidade 2021.

Do total citado, o Concello dedicou ao pagamento das facturas do servizo de limpeza de edificios municipais un total de 30.023,26 euros, procedentes da partida da liña 2 (gasto corrente novo) do Plan Concellos 2021.

Ademais, e de acordo co que permiten as bases do antedito Plan Concellos de 2021, o equipo de goberno oiense decidiu destinar a gasto corrente un total de 95.000 euros euros adicionais; os cales formaban parte dos fondos concedidos dentro da liña 1 do plan provincial (investimentos).

Deses 95.000 euros, 50.000  destináronse ao abono das facturas de tratamento de residuos urbanos (SOGAMA), 20.000 ao pagamento de facturas de mantemento do sistema de saneamento (compoñentes das depuradoras) e os 25.000 euros restantes ao abono de facturas de consumo eléctrico (iluminación pública de todo o concello: farolas, edificios, equipamentos, etc.).

Pin It on Pinterest

Share This