Oia aproba o seu Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais

Tras a súa aprobación no pleno abrirase un prazo de 20 días para a presentación de alegacións

O pleno do Concello de Oia vén de aprobar inicialmente o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais. O documento contén as accións necesarias para defender ao municipio contra o lume, efectuando unha análise da situación actual e establecendo unha zonificación do territorio como marco das directrices de actuación.

O plan foi aprobado por unanimidade no pleno ordinario celebrado este xoves. Con esta nova ferramenta o Concello avanza nas actuacións encamiñadas a reducir o riscos de incendios forestais, os cales supoñen unha ameaza para o medio natural e para os distintos núcleos de poboación do concello.

Unha vez aprobado inicialmente no pleno deste xoves, abrirase un período de exposición pública de 20 días de duración no que se poderán presentar as correspondente alegacións ao plan. 

Rematado o prazo, o expediente xunto coas alegacións serán presentadas á Consellería do Medio Rural, departamento autonómico que deberá emitir un informe vinculante e preceptivo. Finalmente, a tramitación concluirá coa aprobación definitiva do documento por parte do pleno municipal.

Reducir o risco de incendio e protexer ás persoas

O Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais foi realizado polo Concello de Oia en colaboración con Seaga e seguindo as directrices da Lei 3/2007 de prevención contra os incendios forestais de Galicia.

O documento ten por obxectivo definir unha serie de faixas secundarias de xestión de biomasa, formadas por un conxunto de parcelas estratexicamente localizadas, e garantir o control e a eliminación total ou parcial de biomasa forestal mediante técnicas silvícolas axeitadas; co fin principal de reducir o risco de incendio e protexer a seguridade das persoas. 

Este obxectivo fundamental concrétase na xestión da biomasa en zonas estratéxicas, especialmente aquelas declaradas de alto risco de incendio, así como na construción e mantemento de faixas exteriores de protección de zonas poboadas. No que respecta ao tratamento das áreas forestais, aposta por un esquema de intervención segundo modelos silvícolas previamente establecidos, no ámbito da defensa das persoas e bens e a defensa dos montes.

Pin It on Pinterest

Share This