ORAL – Suspensión de prazos administrativos

Dado as circunstancias excepcionais a raíz da declaración do estado de alarma debido ao COVID-19, o Concello informa que se prorrogan, ata novo aviso, o período de pago voluntario das taxas (lixo,…) actualmente ao cobro polo ORAL, organismo no que o Concello de Oia ten delegada a súa recadación.

Pin It on Pinterest

Share This