ANUNCIO do 3 de novembro de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental desfavorable do proxecto do parque eólico Toroña, nos concellos de Baiona, Oia e Tomiño (Pontevedra) (expediente 2021/0058) Enlace

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DESFAVORABLE

Aquí se pode visualizar e descargar as Alegacións presentadas o 24 de xaneiro de 2023 polo Concello de Oia.

Dependendo do dispositivo no que intente visualizar as alegacións, é posible que sexa necesario descargar o arquivo para poder abrilo.

Enlace descarga alegacións: ALEGACIONS P.E. TOROÑA

Xustificante presentación: 20230124_Acuse-de-recibo_Recibo_Minuta-2023-S-RC-47

 

Facilítase o ligazón no que descargar a información do referido expediente.

Neste enlace se pode descargar o modelo de alegacións xa redactado para que os veciños que o desexen as poidan firmar e achegar por rexistro acompañando coa copia do DNI.

O prazo para presentar as alegacións finaliza o mércores 25 de xaneiro de 2023.

RESOLUCIÓN do 1 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico, do parque eólico Toroña, situado nos concellos de Oia, Baiona, Tomiño e O Rosal, na provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/149): Enlace

Pin It on Pinterest