Facilítase o ligazón no que descargar a información do referido expediente.

Prazo para remitir contribucións ou opinións: do 03/03/2023 ao 18/04/2023.

RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2023, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental, as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico), en concreto, das instalacións do parque eólico Torroña I, situado nos concellos de Baiona, Oia e Tomiño, provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/24): Enlace

Documentos relacionados

Resolución da Xefatura Territorial da Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental, as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, e o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico), en concreto, das instalacións do Parque Eólico Torroña I, emprazado nos concellos de Baiona, Oia e Tomiño, da provincia de Pontevedra (IN408A 2020/24): Enlace

Resolución de información pública: Enlace

Proxecto de execución: Enlace

Estudo de Impacto Ambiental: Enlace

Proxecto de Interese Autonómico: Enlace

Separata técnica do proxecto: Enlace

Pin It on Pinterest