Préstamos avalados para o crecemento das pemes Reaval Crecemento

Está aberto o prazo de presentación de solicitudes do programa Reaval Crecemento do Igape.

Trátase de préstamos avalados para o crecemento das pemes co obxectivo de favorecer, mediante reavais, o acceso a préstamos a longo prazo para financiar investimentos produtivos e/ou circulante estrutural por parte das pemes galegas, e dando a posibilidade de aplicar os fondos, total ou parcialmente, ao pagamento e/ou reestruturación de débedas con entidades financeiras.

A medida lánzase en réxime de concorrencia non competitiva. Suxeita a minimis.

 PRAZO

O prazo de presentación de finalizará o 30 de setembro de 2022 ás 14:00 h, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

MÁIS INFORMACIÓN

Toda a información sobre o procedemento (beneficiarios, requisitos, etc.) e neste resumo  e na web do IGAPE.

Pin It on Pinterest

Share This