✅ Probas de acceso a ciclos formativos de grado medio e de grado superior

Convocatoria das probas de acceso a ciclos formativos de grado medio e de grado superior, dirixidas a todas aquelas persoas interesadas que non teñan o título requerido para poder acceder a un ciclo formativo de grado medio ou superior.

Dende o enlace podedes consultar o calendario coas datas previstas, así como toda a información relativa a estas probas.

https://www.edu.xunta.gal/fp/acceso-grao-medio-convocatoria-actual

Para este ano, o prazo de inscripción é:

– Ciclo superior: do 23/01 ó 3/2

– Ciclo medio: do 27/02 ó 10/03

✅ Probas de avaliación en competencias clave

Probas de avaliación en COMPETENCIAS CLAVE para acceder á formación dos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3
Para acceder ás accións formativas dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, o alumnado deberá estar en posesión, antes de iniciar o curso, de determinadas titulacións mínimas ou ter as competencias clave necesarias, para cursar con aproveitamento a formación correspondente ao certificado de profesionalidade.
Para todas aquelas persoas que non posúan as devanditas titulacións, establécense dúas opcións para conseguir esas competencias clave:
* Realizar os cursos de formación para o emprego das competencias clave correspondentes
* Realizar as probas das competencias clave correspondentes
Obten máis información sobre este procedemento no enlace: