Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas

Axudas convocadas pola Consellería de Emprego e Igualdade: Programa de RESCATE das persoas traballadoras autónomas

Estas axudas están dirixidas a persoas traballadoras autónomas que que teñan recoñecida o CESAMENTO ordinario ou extraordinario de actividade regulado no Real decreto lei 30/2020, do 29 de setembro, de medidas sociais en defensa do emprego

Para aqueles que ademais, pertenzan a un sector cuxa actividade esté especialmente paralizada, establécese un apartado específico de axudas.

A contía da axuda é de 1.200 ou 2.000 euros (especialmente paralizadas)

Poden solicitarse dende o día 19/1/2020 e ata o 19/12/2020

Toda a convocatoria no enlace

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR400A

Pin It on Pinterest

Share This