RAI (Renta Activa de Inserción)

Se segue en paro e non ten dereito á prestación contributiva nin ao subsidio por desemprego, pode solicitar a renda activa de inserción (RAI)

Requisitos

  • Desempregados menores de 65 anos
  • Carecer de rentas, individual ou familiares superiores ó 75% do salario mínimo ( 712,50 euros)
  • Non haber sido beneficiario ou beneficiaria da RAI nos últimos 365 días e non haber sido beneficiario ou beneficiaria de tres dereitos a este programa

Canto se cobra

430,27 euros/mes (80% do IPREM)

Duración

Durante 11 meses como máximo

Máis información

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/he-dejado-de-cobrar-el-paro/no-tengo-prestacion.html

Pin It on Pinterest

Share This