Subsidio por desemprego por insuficiencia de cotización

Se vostede traballou menos dun ano, pode acceder a un subsidio por desemprego, pero hai que ter en conta que a duración depende do número de meses cotizados e de se ten ou non responsabilidades familiares

Requisitos

  • Haber cotizado por desemprego polo menos 3 meses, con responsabilidades familiares, ou 6 meses si non as ten, e non chegar a 360 días
  • Non percibir rentas de calquera tipo superiores ó 75% do salario mínimo (712,50 euros)

Canto se cobra

430,27 euros/mes que consumen as cotizacións acumuladas

Duración

A duración depende do número de meses cotizados e das responsabilidades familiares.

  • Si ten responsabilidades familiares:
    • O subsidio durará 3, 4 ou 5 meses, se cotizou 3, 4 o 5 meses, respectivamente.
    • O subsidio durará 21 meses, se cotizou 6 ou máis meses (ten que solicitar prórroga cada seis meses).
  • Se non ten responsabilidades familiares: o subsidio durará 6 meses, se cotizou 6 meses ou máis.

Máis información

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/quiero-cobrar-el-paro/he-trabajado-menos-un-ano.html

Pin It on Pinterest

Share This