Subvención para a promoción do emprego autónomo

Dirixido a persoas desempregadas demandantes de emprego que se establezan como autónomas.

Requisitos: Desenvolver fundamentalmente a súa actividade en Galicia. Que non percibisen subvención ao abeiro dos distintos programas de emprego autónomo nos tres anos anteriores. Que non desenvolvesen como traballadoras autónomas a mesma ou similar actividade na mesma localidade, os seis meses anteriores.

Contía:  de 2000 a 9000 euros.

Prazo presentación: ata o 30 de setembro ou esgotamento de crédito xuño.

Pin It on Pinterest

Share This