Subvencións do INEGA para enerxías renovables de uso térmico e fotovoltaica

As axudas tramítanse a través de entidades colaboradoras

O Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) vén de abrir dúas convocatorias de subvencións para proxectos de enerxías renovables:

-Convocatoria destinada a enerxías renovables de uso térmico (biomasa, xeotérmica, aerotérmica e solar térmica) destinadas a particulares.

Convocatoria destinada enerxía solar fotovoltaica destinadas a particulares.

Ambas tramítanse a través de entidades colaboradoras (empresas adheridas).

Nos dous casos as axudas poden chegar ata o 50% do importe subvencionable.

PRAZOS

Os prazos de solicitude comezan o 1 de marzo (ver detalles de cada convocatoria).

 MÁIS INFORMACIÓN

Subvencións para renovables de uso térmico na ligazón: http://www.inega.gal/…/2021/ficha_renovables2021_0002.html

Subvencións para fotovoltaica na ligazón: http://www.inega.gal/…/2021/ficha_renovables2021_0003.html

Pin It on Pinterest

Share This