Cruz Vermella Baixo Miño en colaboración co Concello, organiza un curso de Manipulador de alimentos e outro de Análise e resolución de conflitos, ambos gratuítos.