Eficiencia enerxética

Subvenciones para actuaciones de eficiencia energética en empresas turísticas

Subvenciones para actuaciones de eficiencia energética en empresas turísticas

Son actuacións subvencionables as que se realicen en calquera dos seguintes tipos de establecementos turísticos que reúnan os requisitos establecidos nas bases e que teñan inscrito e autorizado ou clasificado, conforme estableza a normativa turística no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia

Subvención Bono Enerxía Peme

Subvención Bono Enerxía Peme

SUBVENCIÓNS BONO ENERXÍA PEME, para proxectos de MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA, dirixidos a autónomos e PEMES do sector servizos

Programa Bono Enerxía Peme

Programa Bono Enerxía Peme

Subvención ano 2023 para Proxectos de mellora enerxética dirixido a autónomos e pemes do sector servizos

Pin It on Pinterest