Emprego

Subsidio excepcional fin de contrato temporal

Subsidio excepcional fin de contrato temporal

Poderanse beneficiar deste subsidio as persoas traballadoras ás que se lles extinguiu un contrato de duración determinada de, polo menos, dous meses de duración, aínda cando a extinción do contrato tivese lugar con anterioridade ao 02/04/2020

Subsidio extraordinario por desemprego (SED)

Subsidio extraordinario por desemprego (SED)

Deberá solicitar cita previa para presentar a solicitude no Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). Previamente, deberá acreditar #ante o servizo público de emprego autonómico da súa oficina a realización de accións de procura activa de emprego (BAE)

Subsidio para maiores de 52 anos

Subsidio para maiores de 52 anos

Se vostede ten 52 anos ou máis e esgotou a prestación ou subsidio por desemprego, coñeza cales son os requisitos que debe cumprir e a información necesaria para solicitar un subsidio por desemprego de maior de 52 anos

Subsidio para maiores de 45 anos

Subsidio para maiores de 45 anos

Subsidio dirixido a persoas traballadoras que esgotaron a prestación contributiva, teñen 45 anos ou máis e non teñen responsabilidades familiares ao seu cargo

RAI (Renta Activa de Inserción)

RAI (Renta Activa de Inserción)

Se segue en paro e non ten dereito á prestación contributiva nin ao subsidio por desemprego, pode solicitar a renda activa de inserción (RAI)

Subsidio por axuda familiar

Subsidio por axuda familiar

Se esgotou a súa prestación contributiva e ten responsabilidades familiares, pode acceder a un subsidio por desemprego con responsabilidades familiares por esgotamento da prestación contributiva

Pin It on Pinterest