A actividade está aberta a persoas adultas e menores a partir dos 6 anos