O Inventario de Bens Inmobles foi aprobado por acordo plenario de 14 de marzo