Se ratificou a solicitude de adhesión do Concello de Oia