Fixa un período de apertura máximo de 3 meses ao ano, entre o 1 de decembro e o 30 de xuño