O padrón será actualizado durante o mes de xaneiro. Paralelamente colocarase a correspondente sinalización en cada unha das vías