Son numerosos os problemas coa correspondencia que durante anos veñen sufrindo os veciños e veciñas de Oia.