Soamente poderán solicitalas particulares en espazos de titularidade privada