Para solucionar as posibles afeccións que estes cambios poidan ter sobre a TDT, habilítase o teléfono gratuíto 900 833 999