Televisión

Actuacións no centro de cobertura de TDT

Actuacións no centro de cobertura de TDT

Para cumprir co proceso de liberación do segundo dividendo dixital, estánse a levar a cabo unha serie de actuacións para realizar os cambios necesarios nos centros de cobertura do sinal de TDT

Pin It on Pinterest