A difusión efectúase de forma áxil e segura para a persoa usuaria. A veciñanza pode subscribirse ás listas de información sobre cultura, deportes, emprego-formación e subvencións.