IMPLANTACIÓN DO NOVO MAPA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE GALICIA EN OIA

O 23 de decembro implantouse o novo plan de transporte público de Galicia onde se inclúe Oia.

Se achegan as fichas dos servizos de transporte público vixentes en Oia a partir desa data.

Se acompaña tamén listado resume das liñas que pasan por Oia.

Máis información en www.bus.gal, e para calquera dúbida pode chamar ao Concello de Oia no teléfono 986362125 ou no email alcaldia@concellodeoia.es