Axudas do programa de incentivos para a implantación de renovables térmicas

O INEGA convoca estas axudas do programa de incentivos para a implantacion de instalacións de enerxías renovables térmicas nos sectores industrial, agropecuario, servizos e outros sectores da economía, incluíndo o residencial; no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia Europeo (Código do procedemento IN422N).

BENEFICIARIOS

As axudas van dirixidas a:

– Persoas físicas dadas de alta no Censo de Empresarios, Profesionais e Retedores da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Persoas xurídicas.

– Calquera entidade do sector público institucional.

Agrupacións, asociacións, consorcios ou calquera outra forma de colaboración de calesquera das figuras dos tres puntos anteriores, con ou sen personalidade xurídica.

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES

Actuacións subvencionables:

Considéranse actuacións subvencionables todas aquelas actuacións encamiñadas á implantación de novas instalacións térmicas renovables, ampliacións e sustitucións de sistemas de produción existentes que abastezan calquera das seguintes aplicacións ou un conxunto delas:

  • Aplicacións térmicas para produción de frío e/ou calor en edificios.
  • Aplicacións de baixa, media e alta temperatura en procesos produtivos ou outras aplicacións térmicas.

As actuacións subvencionables inclúen as tecnoloxías: solar térmica, biomasa, xeotermia, hidrotermia, aerotermia e microrredes de distrito de calor e/ou frío.

Cantidades subvencionables no seguinte cadro:

PRAZOS

– Prazo de solicitude: a partir do 20/04 e ata o31/12/2023 ou esgotamento de fondos.

MÁIS INFORMACIÓN

Desde a ligazón podes consultar toda a información relevante, así como o DOG da convocatoria:

http://www.inega.gal/subvencions/subvencions/Energiasrenovables/2022/ficha_renovables2022_0003.html?idioma=gl

Pin It on Pinterest

Share This