Axudas modernización sector comercial e artesanal

Subvencións para a transformación dixital e modernización do sector COMERCIAL e ARTESANAL

▶️ Beneficiarios: Comerciantes retallistas e artesáns (que cumpran os requisitos establecidos na convocatoria)
▶️ Actuacións subvencionables:
📌dixitalización comercial
📌 adquisición de equipamentos
1️⃣ Liña de dixitalización comercial:

Obradoiros artesáns e comerciantes retallistas con tenda física sen páxina web ou páxina web sen actualizar:

  • Módulo I

Actuación subvencionable: a dixitalización básica da contorna comercial omnicanle, que supón obrigatoriamente a realización do conxunto das seguintes actuacións:

– Implantación de páxina web sen venda en liña. A páxina web deberá cumprir os requisitos que figuran no punto 1.1.3. a).

– Hardware (sistema TPV ou tablet) e lector de código de barras.

– Software de pagamento adaptado á actividade comercial desenvolvida (máximo 12 meses).

– Impresora de código de barras térmica 1D/2D.

– Ferramentas de posicionamento dixital (SEO, SEM, ADS).

• Módulo II.

a) Obradoiros artesáns e comerciantes retallistas con tenda física e páxina web sen venda en liña, que teñan implantadas todas as actuacións do módulo I:

Actuacións subvencionables:

– Implantación de páxina web con venda en liña. A páxina web deberá cumprir os requisitos que figuran no punto 1.1.3. a).

– Sistemas dixitais de stock integrado no punto de venda.

– Ferramentas de posicionamento dixital (SEO, SEM, ADS).

– Loxística e-commerce, enténdendose como o servizo de transporte para envíos en liña, que deberá cumprir os requisitos que figuran no punto 1.1.3.b).

– Xestor de redes sociais, cos requisitos que figuran no punto 1.1.3. c).

b) Obradoiros artesáns e comerciantes retallistas con tenda física e páxina web con venda en liña, que teñan implantadas todas as actuacións do módulo I:

Actuacións subvencionables:

– Mantemento da páxina web. A páxina web deberá cumprir os requisitos que figuran no punto 1.1.3. a).

– Melloras dos sistemas dixitais de stock integrado no punto de venda.

– Melloras das ferramentas de posicionamento dixital (SEO, SEM, ADS).

– Loxística e-commerce, entendéndose como o servizo de transporte para envíos en liña, que deberá cumprir os requisitos que figuran no punto 1.1.3.b).

– Sistemas de click and collect.

– Xestor de redes sociais, cos requisitos que figuran no punto 1.1.3.c).

– Imaxe dixital.

– Sistemas dixitais de control de accesos, que deberán cumprir cos requisitos que figuran no punto 1.1.3.d).

Comerciantes retallistas sen tenda física:

• Módulo I.

Comerciantes retallistas sen tenda física:

Actuación subvencionable: a posta en marcha da actividade comercial con venda en liña, que supón obrigatoriamente a realización do conxunto das seguintes actuacións:

– Implantación de páxina web con venda en liña. A páxina web deberá cumprir os requisitos que figuran no punto 1.1.3.a).

– Sistemas dixitais de stock integrado.

– Ferramentas de posicionamento dixital (SEO, SEM, ADS).

– Loxística e-commerce, que deberá cumprir os requisitos que figuran no punto 1.1.3.b).

– Xestor de redes sociais, cos requisitos que figuran no punto 1.1.3.c).

– Imaxe dixital.

• Módulo II.

Comerciantes retallistas sen tenda física, que teñan implantadas todas as actuacións do módulo I:

Actuacións subvencionables:

– Mantemento da páxina web. A páxina web deberá cumprir os requisitos que figuran no punto 1.1.3.a).

– Melloras dos sistemas dixitais de stock integrado.

– Melloras das ferramentas de posicionamento dixital (SEO, SEM, ADS).

– Loxística e-commerce, entendéndose como o servizo de transporte para envíos en liña, que deberá cumprir os requisitos que figuran no punto 1.1.3.b).

– Xestor de redes sociais, cos requisitos que figuran no punto 1.1.3.c).

– Imaxe dixital.

A porcentaxe de investimento depende de cada actuación.
2️⃣ Modernización comercial: Adquisición de equipamentos propios da actividade comercial e artesanal.
Dirixida a obradoiros artesáns e comerciantes retallistas con tenda física
Considéranse actuacións subvencionables a adquisición, en réxime de propiedade, de equipamentos propios da actividade comercial e artesanal, que deberán ser en todo caso de primeiro uso; en concreto, maquinaria, ferramentas ou equipamento auxiliar, de fabricación externa cualificada, directamente relacionada coa actividade comercial ou artesanal, así como outra maquinaria, ferramentas ou equipamento auxiliar, de fabricación externa cualificada, directamente relacionada coa actividade comercial ou artesanal que melloren o deseño e a calidade do produto final
A porcentaxe de subvención, no caso de adquisición de equipamentos, é do 80 % co tope de 7.000 euros
– Prazo de solicitude: 28 de marzo
Consultade a información completa no DOG de hoxe

Pin It on Pinterest

Share This