Listas de contratación da Xunta de Galicia

Apertura de LISTAS para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral e persoal funcionario interino da Xunta de Galicia

O prazo de inscripción é entre o 01/03/2022 e o 30 de abril

Consultade dende o enlace todas as listas abertas e as titulacións requeridas para cada unha das listas, así como a forma de inscripción, etc..

https://www.xunta.gal/funcion-publica/contratacion-temporal/informacion-xeral

Entre as listas abertas podes atopar: enxeñerías, profesorado, mestres, enfermería,medicina, auxiliar de clínica, traballo social, cociña, servizos técnicos e moitos máis!

Pin It on Pinterest

Share This