SUBVENCIÓNS A PROXECTOS RENOVABLES DE USO TÉRMICO: biomasa, aerotermia, xeotermia, hidrotermia e solar térmica