Axudas a proxectos de enerxías renovables térmicas

SUBVENCIÓNS A PROXECTOS RENOVABLES DE USO TÉRMICObiomasa, aerotermia, xeotermia, hidrotermia e solar térmica

As solicitudes realizaranse a través de entidades colaboradoras.

Contía da axuda.

Para o cálculo da axuda, téñese en conta a potencia e o tipo de tecnoloxía.

A contía da axuda será do 50 % do investimento elixible da instalación.

Adicionalmente, dependendo da tipoloxía, establécese unha axuda máxima por vivenda:
Tipoloxía Axuda máxima por vivenda (€)

Biomasa 8.000
Xeotermia 10.000
Aerotermia/Hidrotermia 2.500
Solar térmica 2.000

En proxectos multivivenda a axuda máxima por proxecto será de 40.000 €.

Toda a información no DOG do 9/02/2024 e na web do INEGA:
https://www.inega.gal/gl/axudas/subvencions-para-o-ano-2024-proxectos-de-enerxias-renovables-de-uso-termico-no-sector

Pin It on Pinterest

Share This